Giáo án bài Viết bài làm văn số 6: Nghị luận văn học – Giáo án Ngữ văn lớp 12

Link tải Giáo án Ngữ Văn 12 Viết bài làm văn số 6: Nghị luận văn học

1. Kiến thức

– Củng cố những kiến thức và kỹ năng làm văn có liên quan đến bài làm.

2. Kĩ năng

– Nhận ra được những ưu điểm và thiếu sót trong bài làm của mình về các mặt kiến thức và kỹ năng viết bài văn nói chung và bài nghị luận xã hội nói riêng.

3. Thái độ, tư tưởng

– Có định hướng và quyết tâm phấn đấu để phát huy ưu điểm, khắc phục các thiếu sót trong các bài làm văn sau.

1. Giáo viên

Sách giáo khoa, sách giáo viên, giáo án.

2. Học sinh

Bài làm của HS.

– HS chuẩn bị dàn ý bài viết (ở nhà).

– GV chấm chữa bài, chuẩn bị nhận xét chung và nhận xét cụ thể. Kết hợp thuyết trình, giảng giải và phát vấn của GV với ý kiến HS tự nhận xét, đánh giá kết quả bài làm.

1. Ổn định tổ chức lớp

Không

2. Kiểm tra bài cũ

Không

3. Bài mới

Hoạt động 1. Hoạt động trải nghiệm

    Các em đã học cách làm văn nghị luận một ý kiến bàn về văn học  và đã có một bài viết cụ thể về kiểu bài này. Hôm nay, chúng ta cùng nhìn nhận lại kết quả làm bài của mình để rút kinh nghiệm cho những bài viết tiếp theo.

Hoạt động 5. Hoạt động bổ sung

4. Củng cố

GV tổng kết và nêu một số điểm cơ bản cần rút kinh nghiệm.

5. Dặn dò

– Làm bài văn về nhà.

– Chuẩn bị bài Chiếc thuyền ngoài xa (Nguyễn Minh Châu).

Xem thêm các bài soạn Giáo án Ngữ văn lớp 12 chuẩn, mới nhất khác:

Leave a Reply