Giáo án bài Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội – Giáo án Ngữ văn lớp 12

Link tải Giáo án Ngữ Văn 12 Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội

1. Kiến thức

Củng cố kiến thức nghị luận xã hội bàn về một vấn đề tư tưởng, đạolí.

2. Kĩ năng

Viết được bài văn nghị luận về một tư tưởng đạo lí, trước hết là của tuổi trẻ học đường ngày nay.

3. Thái độ, tư tưởng

Nâng cao ý thức rèn luyện tư tưởng, đạo đức để không ngừng tự hoàn thiện nhân cách của mình.

1. Giáo viên

Sách giáo khoa Ngữ văn 12 – tập 1.

Sách giáo viên Ngữ văn 12 – tập 1.

2. Học sinh

Giấy kiểm tra.

Ra đề phù hợp trình độ HS: tập trung vào những quan niệm về đạo lí, những vấn đề tư tưởng phổ biến trong HS như: ước mơ, quan hệ gia đình, bạn bè lối sống…

1. Ổn định tổ chức lớp

Sĩ số: ………………..

2. Kiểm tra bài cũ

Không

3. Bài mới

Hoạt động 1. Hoạt động trải nghiệm

   Các em đã được học cách làm bài nghị luận về tư tưởng, đạo lí. Hôm nay các em sẽ viết bài văn nghị luận xã hội về một tư tưởng, đạo lí quen thuộc trong đời sống.

Hoạt động 5. Hoạt động bổ sung

4. Củng cố

– Bố cục bài văn

– Các ý chính.

5. Dặn dò

– Đọc và soạn ″Tuyên ngôn Độc lập″ – Phần hai: Tác phẩm.

Xem thêm các bài soạn Giáo án Ngữ văn lớp 12 chuẩn, mới nhất khác:

Leave a Reply