Giáo án bài Văn bản tổng kết – Giáo án Ngữ văn lớp 12

Link tải Giáo án Ngữ Văn 12 Văn 12 bài Văn bản tổng kết

1. Kiến thức

– Hiểu mục đích, yêu cầu, nội dung, và phương pháp thể hiện của văn bản tổng kết thông thường.

2. Kĩ năng

– Viết được một văn bản tổng kết có nội dung và yêu cầu đơn giản.

3. Thái độ, tư tưởng

– Tư duy khái quát, tổng hợp.

4. Định hướng phát triển năng lực

– Năng lực chung: Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực hợp tác, năng lực tự quản bản thân, năng lực cảm thụ thẩm mỹ.

– Năng lực chuyên biệt: năng lực giao tiếp tiếng Việt.

1. Giáo viên

SGK, SGV, Giáo án.

2. Học sinh

SGK, vở soạn, vở ghi.

 Hướng dẫn học sinh tìm hiểu ví dụ, thảo luận, rút ra kiến thức và kỹ năng thực hành.

1. Ổn định tổ chức lớp

Sĩ số: …………………………. 

2. Kiểm tra bài cũ

– Trình bày khái niệm phát biểu tự do ; những yếu tố giúp phát biểu tự do thành công.

3. Bài mới

Hoạt động 1. Hoạt động trải nghiệm

    Sau mỗi một công việc, thường chúng ta phải có tổng kết, đánh giá để rút kinh nghiệm. Vì vậy viết một văn bản tổng kết là việc làm cần thiết. Bài học này sẽ định hướng cho mỗi chúng  ta về cách lập dàn ý, từ đó viết được một văn bản tổng kết có nội dung đơn giản, phù hợp với trình độ học sinh THPT.

Hoạt động 5. Hoạt động bổ sung

4. Củng cố

– Cách viết văn bản tổng kết.

5. Dặn dò

– Học bài cũ.

– Chuẩn bị bài: Tổng kết  phần tiếng Việt.

Xem thêm các bài soạn Giáo án Ngữ văn lớp 12 chuẩn, mới nhất khác:

Leave a Reply