Giáo án bài Tuyên Ngôn Độc Lập (Hồ Chí Minh) – Phần 2: Tác phẩm – Tiết 1 – Giáo án Ngữ văn lớp 12

Link tải Giáo án Ngữ Văn 12 Tuyên Ngôn Độc Lập (Hồ Chí Minh) – Phần 2: Tác phẩm – Tiết 1

1. Kiến thức

– Hiểu nội dung chính của Tuyên ngôn Độc lập: một bản tổng kết về lịch sử dân tộc dưới ách thực dân Pháp – một thời kì lịch sử đau thương nhưng vô cùng anh dũng trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và khẳng định mạnh mẽ quyền độc lập tự do của nước Việt Nam trước toàn thế giới

– Hiểu được giá trị của áng văn nghị luận chính trị bất hủ: lập luận chặt chẽ, lí lẽ đanh thép, bằng chứng hùng hồn.

2. Kĩ năng

Viết văn bản nghị luận xã hội.

3. Thái độ, tư tưởng

– Bồi dưỡng lòng tự hào dân tộc.

1. Giáo viên

Sách giáo khoa Ngữ văn 12 – tập 1.

Sách giáo viên Ngữ văn 12 – tập 1.

2. Học sinh

Sách giáo khoa Ngữ văn 12 – tập 1, vở soạn, vở ghi.

GV tổ chức giờ dạy theo cách kết hợp các phương pháp gợi tìm, kết hợp các hình thức trao đổi thảo luận, trả lời các câu hỏi.

1. Ổn định tổ chức lớp

Sĩ số: ………………

2. Kiểm tra bài cũ

– Thế nào là sự trong sáng của tiếng Việt?

– Sự trong sáng của tiếng Việt được thể hiện qua những phương diện nào? Cho ví dụ?

3. Bài mới

Hoạt động 1. Hoạt động trải nghiệm

Như ta đã biết, chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là vị lãnh tụ vĩ đại mà còn là một nhà văn chính luận mẫu mực. Điều này ta có thể thấy qua một tác phẩm bất hủ của Người: Tuyên ngôn Độc lập.

Hoạt động 5. Hoạt động bổ sung

4. Củng cố

– Ý nghĩa cách mở đầu bản Tuyên ngôn Độc lập.

5. Dặn dò

– Học bài cũ.

– Chuẩn bị tiết tiếp theo của bài này.

Xem thêm các bài soạn Giáo án Ngữ văn lớp 12 chuẩn, mới nhất khác:

Leave a Reply