Giáo án bài Tuyên Ngôn Độc Lập (Hồ Chí Minh) – Phần 1: Tác giả – Giáo án Ngữ văn lớp 12

Link tải Giáo án Ngữ Văn 12 Tuyên Ngôn Độc Lập (Hồ Chí Minh) – Phần 1: Tác giả

1. Kiến thức

Hiểu được những nét khái quát về sự nghiệp văn học, quan điểm sáng tác và những đặc điểm cơ bản trong phong cách nghệ thật của Hồ Chí Minh.

2. Kĩ năng

Vận dụng có hiệu quả những kiến thức nói trên vào việc đọc hiểu văn thơ của Người.

3. Thái độ, tư tưởng

Trân trọng di sản văn học của Hồ Chí Minh.

1. Giáo viên

Sách giáo khoa Ngữ văn 12 – tập 1.

Sách giáo viên Ngữ văn 12 – tập 1.

2. Học sinh

Sách giáo khoa Ngữ văn 12 – tập 1, vở soạn, vở ghi.

– GV tổ chức giờ dạy theo cách kết hợp các phương pháp: gợi tìm, kết hợp các hình thức trao đổi thảo luận, trả lời các câu hỏi.

– Riêng phần tác gia: Hướng dẫn học sinh ở nhà đọc kĩ sách giáo khoa và trả lời câu hỏi trong phần Hướng dẫn học bài. GV nêu câu hỏi, HS trả lời và thảo luận; sau đó GV nhấn mạnh khắc sâu những ý chính

1. Ổn định tổ chức lớp

Sĩ số: ………….

2. Kiểm tra bài cũ

– Nêu và phân tích ngắn gọn những đặc điểm chính của VHVN từ sau CMTT đến năm 1975.

– Trình bày những dấu hiệu đổi mới của VHVN từ sau 1975 đến hết TK XX.

3. Bài mới

Hoạt động 1. Hoạt động trải nghiệm

   Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đặt nền móng, người mở đường cho văn học cách mạng. Sự nghiệp văn học của Người rất đặc sắc về nội dung tư tưởng, phong phú đa dạng về thể loại và phong cách sáng tác. Để thấy rõ hơn những điều đó, chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài học hôm nay.

Hoạt động 5. Hoạt động bổ sung

4. Củng cố:

– Quan điểm sáng tác của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh.

– Phong cách nghệ thuật của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh.

5. Dặn dò:

– Học bài cũ.

– Chuẩn bị cho bài học: ″Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt″

Xem thêm các bài soạn Giáo án Ngữ văn lớp 12 chuẩn, mới nhất khác:

Leave a Reply