Giáo án bài Trả bài kiểm tra học kì 2 – Giáo án Ngữ văn lớp 12

Link tải Giáo án Ngữ Văn 12 Trả bài kiểm tra học kì 2

1. Kiến thức

– Củng cố những kiến thức văn học và kĩ năng làm văn có liên quan đến bài học.

– Nhận ra những ưu điểm, thiếu sót, nguyên nhân sinh ra những ưu điểm, thiếu sót trong bài làm của mình.

2. Kĩ năng

– Sửa chữa các lỗi cơ bản trong bài văn nghị luận.

– Kĩ năng đọc – hiểu.

3. Thái độ, tư tưởng

– Có định hướng và quyết tâm phấn đấu để phát huy ưu điểm và khắc phục thiếu sót trong bài làm.

4. Định hướng phát triển năng lực

– Năng lực chung: Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực hợp tác, năng lực tự quản bản thân, năng lực cảm thụ thẩm mỹ.

– Năng lực chuyên biệt: năng lực giao tiếp tiếng Việt.

1. Giáo viên

– SGV, SGK. Tài liệu tham khảo…

2. Học sinh

– Bài viết của học sinh.

– GV: Lần lượt phát vấn học sinh để rút ra dàn ý chung cho bài viết.

– HS: Cùng với giáo viên xây dựng dàn ý và sửa chữa lỗi sai.

1. Ổn định tổ chức lớp

Sĩ số: ……………………………………………

2. Kiểm tra bài cũ

Không

3. Bài mới

Hoạt động 1. Hoạt động trải nghiệm

    Muốn làm tốt phần đọc – hiểu văn bản, làm  bài văn nghị luận văn học, chúng ta cần luôn luôn chú ý về kiến thức và kĩ năng trình bày. Hôm nay, hãy cùng nhau sửa chữa bài làm văn số 6 để có thể rút ra những kinh nghiệm cho  bài làm văn trong kì thi THPT QG được tốt hơn.

Hoạt động 5. Hoạt động bổ sung

4. Củng cố

– Cách tìm, xây dựng hệ thống ý trong bài văn nghị luận nói chung và bài văn nghị luận văn học nói riêng.

– Chú ‎ý  cách trình bày diễn đạt đúng yêu cầu, theo hệ thống hợp lí.

– Chú ý kĩ năng đọc – hiểu.

5. Dặn dò

– Sửa chữa những lỗi sai của bài viết ở nhà. Viết lại bài nghị luận văn học cho hoàn thiện hơn.

Xem thêm các bài soạn Giáo án Ngữ văn lớp 12 chuẩn, mới nhất khác:

Leave a Reply