Giáo án bài Tiếng hát con tàu (Chế Lan Viên) – Giáo án Ngữ văn lớp 12

Link tải Giáo án Ngữ Văn 12 Tiếng hát con tàu (Chế Lan Viên)

1. Kiến thức

– Cảm nhận được khát vọng về với nhân dân và đất nước với những kỷ niệm sâu nặng nghĩa tình trong cuộc kháng chiến chống Pháp của nhà thơ.

– Thấy được những đặc sắc nghệ thuật thơ Chế Lan Viên: sáng tạo hình ảnh, liên tưởng phong phú, bất ngờ, cảm xúc gắn với suy tưởng.

2. Kĩ năng

– Đọc hiểu bài thơ theo đặc trưng thể loại.

3. Thái độ, tư tưởng

– Ý thức cống hiến, xây dựng đất nước.

1. Giáo viên

– Sách giáo viên, sách giáo khoa, giáo án.

2. Học sinh

– Sách giáo khoa, vở soạn, vở ghi.

– Nêu vấn đề, phát vấn, thuyết giảng.

– Gợi mở, dẫn dắt, hướng dẫn HS đọc thêm

1. Ổn định tổ chức lớp

Sĩ số: ………………………………

2. Kiểm tra bài cũ

Không

3. Bài mới

Hoạt động 1. Hoạt động trải nghiệm

Hoạt động 5. Hoạt động bổ sung

4. Củng cố

– Nghệ thuật của bài thơ Dọn về làng mang màu sắc dân tộc.

– Những hình ảnh mang ý nghĩa biểu tượng trong bài thơ Tiếng hát con tàu.

5. Dặn dò

– Học thuộc lòng hai bài thơ.

– Chuẩn bị bài : Đò Lèn (Nguyễn Duy).

Xem thêm các bài soạn Giáo án Ngữ văn lớp 12 chuẩn, mới nhất khác:

Leave a Reply