Giáo án bài Thuốc (Lỗ Tấn) – Giáo án Ngữ văn lớp 12

Link tải Giáo án Ngữ Văn 12 Thuốc (Lỗ Tấn)

1. Kiến thức

– Hiểu được Thuốc là hồi chuông cảnh báo sự mê muội đớn hèn của người Trung Hoa vào cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX và cấp thiết phải có một phương thuốc chữa bệnh cho quốc dân: làm cho người dân giác ngộ cách mạng và cách mạng gắn bó với người dân.

– Nắm được cách viết cô đọng, súc tích, giàu hình ảnh mang tính biểu tượng của Lỗ Tấn trong tác phẩm này.

2. Kĩ năng

– Đọc – hiểu văn bản theo đặc trưng thể loại.

3. Thái độ, tư tưởng

– Chống mê tín dị đoan.

1. Giáo viên

Sách giáo khoa, sách giáo viên, giáo án.

2. Học sinh

Sách giáo khoa, vở soạn, vở ghi.

– Phần Tiểu dẫn: thuyết trình kết hợp SGK.

– Phần Văn bản: thuyết trình kết hợp phát vấn theo tiến trình quy nạp.

1. Ổn định tổ chức lớp

Sĩ số: …………………………………….

2. Kiểm tra bài cũ

Hai bài đọc thêm: Mùa lá rụng trong vườn, Một người Hà Nội.

Câu hỏi:

– Vì sao mọi người trong gia đình ông Bằng đều yêu quý chị Hoài, dù chị đã đi lấy chồng, đã có gia đình mới từ lâu ?

– Bà cô Hiền có những phẩm chất gì tiêu biểu cho người Hà Nội? Vì sao tác giả lại ví bà như ″hạt bụi vàng″ của Hà Nội?

– Nhận xét về giọng điệu và lời văn của Nguyễn Khải trong truyện ″Một người Hà Nội″?

3. Bài mới

Hoạt động 1. Hoạt động trải nghiệm

    Lỗ Tấn được đánh giá là ngọn cờ của cuộc vận động văn hoá mới Trung Quốc, người mở đường cho văn nghệ. Ông không ngừng phê phán văn hoá cũ, xây dựng văn hoá mới. Để hiểu thêm điều đó, chúng ta cùng tìm hiểu tác phẩm Thuốc của ông.

Hoạt động 5. Hoạt động bổ sung

4. Củng cố

– Ý nghĩa và mối quan hệ giữa tiêu đề và hình ảnh bánh bao tẩm máu người.

– Hình tượng nhân vật Hạ Du .

– Vòng hoa trên mộ Hạ Du.

– Những nét đặc sắc về nghệ thuật của truyện.

5. Dặn dò

– Xem lại nội dung bài học.

– Chuẩn bị bài mới: Rèn luyện kĩ năng mở bài và kết bài trong bài văn nghị luận.

Xem thêm các bài soạn Giáo án Ngữ văn lớp 12 chuẩn, mới nhất khác:

Leave a Reply