Giáo án bài Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS 01/12/2003 – Giáo án Ngữ văn lớp 12

Link tải Giáo án Ngữ Văn 12 Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS 01/12/2003

1. Kiến thức

Thấy được tầm quan trọng và sự bức thiết của công cuộc phòng chống HIV/AIDS đối với toàn nhân loại và mỗi cá nhân. Nhận thức rõ trách nhiệm của các quốc gia và từng các nhân trong việc sát cánh, chung tay đẩy lùi hiểm họa.

2. Kĩ năng

Rèn luyện kĩ năng tìm hiểu văn bản nhật dụng. Cảm nhận được sức thuyết phục của bài văn.

3. Thái độ, tư tưởng

Giáo dục HS thái độ nghiêm túc, đúng đắn trong việc phòng chống HIV/AIDS.

1. Giáo viên

Sách giáo khoa Ngữ văn 12 – tập 1.

Sách giáo viên Ngữ văn 12 – tập 1.

2. Học sinh

Sách giáo khoa Ngữ văn 12 – tập 1, vở soạn, vở ghi.

GV tổ chức giờ dạy theo cách kết hợp các phương pháp gợi tìm, kết hợp các hình thức trao đổi thảo luận, trả lời các câu hỏi.

1. Ổn định tổ chức lớp

Sĩ số: ………………….

2. Kiểm tra bài cũ

Không

3. Bài mới

Hoạt động 1. Hoạt động trải nghiệm

    Hiện giờ, đại dịch HIV/AIDS đang hoành trên thế giới. Chúng ta phải có thái độ ra sao trước tình hình đó, đặc biệt là trước những người bị nhiễm căn bệnh này? Chúng ta sẽ có câu trả lời hợp lí thông qua việc tìm hiểu bài học hôm nay.

Hoạt động 5. Hoạt động bổ sung

4. Củng cố

– Bức thông điệp nêu lên vấn đề gì?

– Tác giả đã điểm lại tình hình như thế nào? Có tác dụng gì?

– Tác giả đã kêu gọi những gì đối với các quốc gia và tổ chức; với mọi người?

– Bức thông điệp tác động đến người đọc nhờ những yếu tố nào?

5. Dặn dò

– Học bài cũ.

– Chuẩn bị bài: Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ.

Xem thêm các bài soạn Giáo án Ngữ văn lớp 12 chuẩn, mới nhất khác:

Leave a Reply