Giáo án bài Ôn tập phần làm văn – Giáo án Ngữ văn lớp 12

Link tải Giáo án Ngữ Văn 12 Ôn tập phần làm văn

1. Kiến thức

– Hệ thống hóa tri thức về cách viết các kiểu văn bản được học ở THPT.

2. Kĩ năng

– Viết được các kiểu văn bản đã học, đặc biệt là văn bản nghị luận.

3. Thái độ, tư tưởng

– Tư duy tổng hợp, khái quát.

4. Định hướng phát triển năng lực

– Năng lực chung: Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực hợp tác, năng lực tự quản bản thân, năng lực cảm thụ thẩm mỹ.

– Năng lực chuyên biệt: năng lực giao tiếp tiếng Việt.

1. Giáo viên

SGK Ngữ văn 12, 10 và 11;SGV; Giáo án.

2. Học sinh

SGK, vở soạn, vở ghi.

– Hướng dẫn HS chuẩn bị trước nội dung bài học (giao về cho các tổ nhóm theo các đề mục ôn tập).

– Tổ chức cho HS thảo luận.

1. Ổn định tổ chức lớp

Sĩ số: ……………………………….

2. Kiểm tra bài cũ

Không

3. Bài mới

Hoạt động 1. Hoạt động trải nghiệm

    Bài ôn tập phần Làm văn hôm nay sẽ giúp các em  hệ thống hóa và nắm vững những vấn đề lí thuyết cơ bản trong chương trình Ngữ văn THPT:

– Các kiểu văn bản được học ở THPT.

– Các bước của quá trình viết  một văn bản nói chung.

– Viết văn bản nghị luận.

– Viết nghị luận xã hội và nghị luận văn học.

Hoạt động 5. Hoạt động bổ sung

4. Củng cố

– Các kiểu văn bản, đặc điểm của các kiểu văn bản. Các thao tác làm văn. Các vấn đề về văn nghị luận.

5. Dặn dò

– Tập viết phần mở bài cho từng bài viết.

– Chọn một ý trong dàn bài để viết thành một đoạn văn.

– Chuẩn bị bài: Giá trị văn học và tiếp nhận văn học.

Xem thêm các bài soạn Giáo án Ngữ văn lớp 12 chuẩn, mới nhất khác:

Leave a Reply