Giáo án bài Nhìn về vốn văn hóa dân tộc (Trần Đình Hượu) – Giáo án Ngữ văn lớp 12

Link tải Giáo án Ngữ Văn 12 Nhìn về vốn văn hóa dân tộc (Trần Đình Hượu)

1. Kiến thức

– Nắm được những luận điểm chủ yếu và liên hệ thực tế để hiểu rõ  những đặc điểm của vốn văn hóa Việt Nam.

2. Kĩ năng

– Nâng cao kĩ năng đọc, nắm bắt và xử lí thông  tin trong những văn bản khoa học,chính luận.

3. Thái độ, tư tưởng

– Giáo dục lòng tự hào, ý thức giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong xu thế hội nhập ngày nay.

1. Giáo viên

Sách giáo khoa, sách giáo viên, giáo án.

2. Học sinh

Sách giáo khoa, vở soạn, vở ghi.

– Tự đọc và tóm tắt tác phẩm trước nội dung ở nhà.

– Thảo luận nhóm để nắm bắt nội dung và mở rộng vấn đề.

1. Ổn định tổ chức lớp

Sĩ số: ………………………………………

2. Kiểm tra bài cũ

– Hãy phân tích cuộc đối thoại giữa hồn Trương Ba và xác hàng thịt.

– Phân tích màn đối thoại giữa hồn Trương Ba và người thân.

– Phân tích màn kịch giữa hồn Trương Ba và Đế Thích.

3. Bài mới

Hoạt động 1. Hoạt động trải nghiệm

    Theo Từ điển tiếng Việt, văn hóa là ″tổng thể nói chung những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra trong quá trình lịch sử″. Hãy cùng tìm hiểu về vốn văn hoá dân tộc trên cả hai mặt tích cực và hạn chế, từ đó phát huy điểm mạnh, khắc phục hạn chế để hội nhập với thế giới trong thời đại ngày nay.

Hoạt động 5. Hoạt động bổ sung

4. Củng cố

– Những đặc điểm nội bật của văn hoá truyền thống.

– Những hạn chế trong sự sáng tạo văn hóa của ta.

– Cách giữ gìn và phát huy văn hoá dân tộc.

5. Dặn dò

– Tham khảo các tài liệu về vấn đề văn hóa Việt Nam.

– Chuẩn bị bài học mới: Phát biểu tự do.

Xem thêm các bài soạn Giáo án Ngữ văn lớp 12 chuẩn, mới nhất khác:

Leave a Reply