Giáo án bài Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc – Giáo án Ngữ văn lớp 12

Link tải Giáo án Ngữ Văn 12 Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc

1. Kiến thức

– Những ý kiến sâu sắc, có lí, có tình của Phạm Văn Đồng về thân thế và sự nghiệp của Nguyễn Đình Chiểu

– Những giá trị lớn lao của thơ văn Nguyễn Đình Chiểu đối với thời đại bấy giờ và đối với ngày nay.

2. Kĩ năng

– Đọc hiểu văn bản nghị luận theo đặc trưng thể loại.

3. Thái độ, tư tưởng

– Thêm yêu quý con người và tác phẩm của nhà thơ lớn đó.

1. Giáo viên

Sách giáo khoa Ngữ văn 12 – tập 1.

Sách giáo viên Ngữ văn 12 – tập 1.

2. Học sinh

Sách giáo khoa Ngữ văn 12 – tập 1, vở soạn, vở ghi.

GV tổ chức giờ dạy theo cách kết hợp các phương pháp gợi tìm, kết hợp các hình thức trao đổi thảo luận, trả lời các câu hỏi.

1. Ổn định tổ chức lớp

Sĩ số: ………………

2. Kiểm tra bài cũ

– Để giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, cần phải có những tình cảm, hiểu biết và hành động như thế nào?

– Câu văn sau đây trong sáng hay không trong sáng, vì sao:

″Trong Truyện Kiều của Nguyễn Du đã nêu cao một tinh thần nhân đạo hết sức là cao đẹp″

3. Bài mới

Hoạt động 1. Hoạt động trải nghiệm

Nguyễn Đình Chiểu từ lâu đã đi vào cuộc đời của mỗi người dân Nam Bộ và thơ ca của dân tộc. Đánh giá về những đóng góp của nhà thơ cũng có nhiều biểu hiện khác nhau, nhất là vào những năm chống Mĩ ác liệt. Hôm nay, chúng ta cùng nhìn nhận lại vấn đề qua một bài viết của Phạm Văn Đồng về nhà chí sĩ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu.

Hoạt động 5. Hoạt động bổ sung

4. Củng cố

– Nắm được hệ thống luận điểm, luận cứ của bài văn.

– Cách giới thiệu về con người Nguyễn Đình Chiểu.

– Thơ văn yêu nước của Nguyễn Đình Chiểu.

– Nhận xét về cách viết của tác giả trong bài văn nghị luận này.

5. Dặn dò

– Học bài cũ.

– Chuẩn bị bài mới: Mấy ý nghĩ về thơ

Xem thêm các bài soạn Giáo án Ngữ văn lớp 12 chuẩn, mới nhất khác:

Leave a Reply