Giáo án bài Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí – Giáo án Ngữ văn lớp 12

Link tải Giáo án Ngữ Văn 12 Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí

1. Kiến thức

Nắm được cách viết bài nghị luận về một tư tưởng, đạo lí.

2. Kĩ năng

Tìm hiểu đề và lập dàn ý .

3. Thái độ, tư tưởng

Có ý thức và khả năng tiếp thu những quan niệm đúng đắn và phê phán những quan niệm sai lầm về tư tưởng , đạo lí

1. Giáo viên

Sách giáo khoa Ngữ văn 12 – tập 1.

Sách giáo viên Ngữ văn 12 – tập 1.

2. Học sinh

Sách giáo khoa Ngữ văn 12 – tập 1, vở soạn, vở ghi.

GV tổ chức giờ dạy theo cách kết hợp các phương pháp: gợi tìm, kết hợp các hình thức trao đổi thảo luận, trả lời các câu hỏi.

1. Ổn định tổ chức lớp

Sĩ số: ………….

2. Kiểm tra bài cũ

– Hãy nêu những thành tựu ban đầu của văn học Việt Nam từ năm 1975 đến hết thế kỉ XX.

3. Bài mới

Hoạt động 1. Hoạt động trải nghiệm

   Ở chương trình Ngữ văn lớp 10 và 11, chúng ta đã được học về thể văn nghị luận. Trong chương trình lớp 12, chúng ta sẽ tiếp tục hoàn thiện về thể văn này với một đề tài nghị luận khác: Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí.

Hoạt động 5. Hoạt động bổ sung

4. Củng cố:

– Các bước tiến hành khi làm bài văn nghị luận về một tư tưởng, đạo lý.

5. Dặn dò:

– Hoàn thiện bài tập 2.

– Chuẩn bị cho bài học: ″Tuyên ngôn độc lập″ – Hồ Chí Minh.

Xem thêm các bài soạn Giáo án Ngữ văn lớp 12 chuẩn, mới nhất khác:

Leave a Reply