Giáo án bài Mấy ý nghĩ về thơ (Nguyễn Đình Thi) & Đô-xtôi-ép-xki (X.Xvai-Gơ) – Giáo án Ngữ văn lớp 12

Link tải Giáo án Ngữ Văn 12 Mấy ý nghĩ về thơ (Nguyễn Đình Thi) & Đô-xtôi-ép-xki (X.Xvai-Gơ)

1. Kiến thức

– Củng cố kiến thức về văn bản nghị luận

– Học tập các thao tác lập luận trong văn bản nghị luận về một vấn đề văn học.

2. Kĩ năng

– Đọc – hiểu văn bản theo đặc trưng thể loại.

3. Thái độ, tư tưởng

– Tình yêu văn học.

1. Giáo viên

Sách giáo khoa Ngữ văn 12 – tập 1.

Sách giáo viên Ngữ văn 12 – tập 1.

2. Học sinh

Sách giáo khoa Ngữ văn 12 – tập 1, vở soạn, vở ghi.

GV tổ chức giờ dạy theo cách kết hợp các phương pháp gợi tìm, kết hợp các hình thức trao đổi thảo luận, trả lời các câu hỏi.

1. Ổn định tổ chức lớp

Sĩ số: ………………………………….

2. Kiểm tra bài cũ

– Cách giới thiệu về con người Nguyễn Đình Chiểu có gì khác lạ, nhằm mục đích gì?

– Thơ văn yêu nước của Nguyễn Đình Chiểu thể hiện điều gì? Có tính chiến đấu như thế nào?

– Nhận xét về cách viết của tác giả trong bài văn nghị luận này?

3. Bài mới

Hoạt động 1. Hoạt động trải nghiệm

    Hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu hai bài đọc thêm để bổ sung kiến thức về lí luận văn học (đặc trưng của thể loại thơ) và hiểu biết hơn về chân dung một nhà văn nổi tiếng thế giới.

Hoạt động 5. Hoạt động bổ sung

4. Củng cố

– Nội dung và đặc sắc về nghệ thuật trong hai văn bản Đọc thêm.

5. Dặn dò

– Học bài cũ.

– Chuẩn bị bài: Nghị luận về một hiện tượng đời sống.

Xem thêm các bài soạn Giáo án Ngữ văn lớp 12 chuẩn, mới nhất khác:

Leave a Reply