Giáo án bài Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo) – Giáo án Ngữ văn lớp 12

Link tải Giáo án Ngữ Văn 12 Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo)

1. Kiến thức

Nhận thức được sự trong sáng của tiếng Việt biểu hiện ở một phương diện cơ bản và là một yêu cầu đối với việc sử dụng tiếng Việt.

2. Kĩ năng

: Nâng cao kĩ năng sử dụng tiếng Việt (nói, viết) để đạt được yêu cầu trong sáng.

3. Thái độ, tư tưởng

Có ý thức, thói quen giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt khi sử dụng; luôn nâng cao hiểu biết về tiếng Việt và rèn luyện các kĩ năng sử dụng tiếng Việt.

1. Giáo viên

Sách giáo khoa Ngữ văn 12 – tập 1.

Sách giáo viên Ngữ văn 12 – tập 1.

2. Học sinh

Sách giáo khoa Ngữ văn 12 – tập 1, vở soạn, vở ghi.

GV tổ chức giờ dạy theo cách kết hợp các phương pháp gợi tìm, kết hợp các hình thức trao đổi thảo luận, trả lời các câu hỏi.

1. Ổn định tổ chức lớp

Sĩ số:………………

2. Kiểm tra bài cũ

– Tác phẩm ″Tuyên ngôn Độc lập″ là một áng văn chính luận mẫu mực. Hãy làm sáng tỏ điều đó.

3. Bài mới

Hoạt động 1. Hoạt động trải nghiệm

Đã là người Việt Nam thì bất cứ ai trong chúng ta cũng biết sử dung tiếng Việt trong công việc giao tiếp hàng ngày, nhưng sử dụng tiếng Việt như thế nào để đảm bảo sự trong sáng và đạt hiệu quả cao? Đó là điều chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài học hôm nay.

Hoạt động 5. Hoạt động bổ sung

4. Củng cố

– Mỗi người cần có ý thức như thế nào để giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt?

5. Dặn dò

– Học bài cũ.

– Chuẩn bị bài : Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc. (Phạm Văn Đồng).

Xem thêm các bài soạn Giáo án Ngữ văn lớp 12 chuẩn, mới nhất khác:

Leave a Reply