Giải bài toán về tỉ số phần trăm – Toán lớp 1 [OLM.VN]Tương tác trực tiếp tại https://olm.vn/video/giai-toan-ve-ti-so-phan-tram-1596
Bài giảng giúp học sinh:
+ Biết cách tìm tỉ số phần trăm của hai số.
+ Vận dụng giải các bài toán đơn giản có nội dung tìm tỉ số phần trăm của hai số.

Viết một bình luận