Bình chọn Video Clip: “Câu chuyện khoa học của tôi” – Vòng chung kết Giải thưởng SVNCKH – Euréka lần 21 năm 2019 Bước 1: Đăng ký kênh youtube của …


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *