Đức Phật và Giáo PhápTrân trọng kính mời tất cả Đại chúng tham dự buổi học Phật pháp online do Thầy Thích Hạnh Tuệ thuyết giảng tại Chùa Phật Đà, San Diego, California, Hoa Kỳ vào lúc 08:00PM mỗi tối thứ 3 đến thứ 6 hàng tuần.
Kính chúc Đại chúng và gia đình luôn an lành.
Subscribe: https://www.youtube.com/channel/UCAbKgHqzD5KZR7CCKXPiGnA?sub_confirmation=1
Ủng hộ Kênh bằng sự chia sẻ và Subscribe: https://www.youtube.com/channel/UCAbKgHqzD5KZR7CCKXPiGnA?sub_confirmation=1
Cầu chúc Quý vị và gia đình luôn an lành.

#ThichHanhTue #5phutphatphap #HoaVoUuTV

Viết một bình luận