Dự thảo sửa đổi Luật BHXH điều chỉnh chế độ ốm đau, thai sản và hưu trí

Theo Bộ LĐ-TB&XH, dự thảo sửa đổi Luật BHXH năm 2014 đã hướng tới việc khắc phục các vướng mắc, bất hợp lý phát sinh trong thực hiện các chế độ BHXH: Ốm đau, thai sản, hưu trí và tử tuất.

Dự thảo sửa đổi Luật BHXH điều chỉnh chế độ ốm đau, thai sản và hưu trí - 1

Chế độ thai sản cũng được xem xét và bổ sung theo hướng đảm bảo quyền lợi tốt hơn cho người thụ hưởng.

Trong tháng 4/2021, Bộ LĐ-TB&XH đã có Tờ trình Chính phủ xem xét việc sửa đổi Luật BHXH năm 2014. Dự kiến trong các năm 2022 và 2023, Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến và bỏ phiếu thông qua Luật BHXH sửa đổi.

Tại đề xuất, Bộ LĐ-TB&XH chủ trương sửa đổi, bổ sung một số quy định của các chế độ BHXH nhằm khắc phục các vướng mắc, bất hợp lý phát sinh, tạo thuận lợi và đảm bảo tốt hơn quyền thụ hưởng của người tham gia.

Các chế độ BHXH được đề nghị sửa đổi là: Ốm đau, thai sản, hưu trí và tử tuất.

Về chế độ ốm đau. Bộ LĐ-TB&XH đề xuất bổ sung quy định chi tiết thời gian nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động nghỉ việc do mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày (theo năm tương đồng với ốm đau thông thường).

Sửa đổi quy định mức hưởng chế độ ốm đau của trường hợp có ngày lẻ không trọn tháng thì mức hưởng một ngày được tính bằng mức hưởng theo tháng chia cho 30 ngày.

READ:   "Careless Whisper" vẫn là ca khúc được yêu thích nhất sau 4 thập kỷ

Quy định dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau “bằng 05 ngày đối với các trường hợp khác” cũng được đề nghị sửa thành “Tối đa bằng 05 ngày đối với các trường hợp khác” tại điểm C khoản 2 Điều 29 Luật BHXH năm 2014.

Với chế độ thai sản, dự thảo sửa đổi Luật BHXH hướng tới việc sửa đổi quy định đi làm trước khi hết thời hạn hưởng chế độ thai sản đối với trường hợp sau khi sinh con mà con chết theo hướng không cần điều kiện đã nghỉ hưởng chế độ ít nhất được 4 tháng như đối với các trường hợp sinh con bình thường.

Quy định chi tiết về trợ cấp một lần khi sinh con đối với trường hợp chỉ có cha tham gia BHXH (điều kiện hưởng như đối với lao động nữ) và bổ sung trường hợp vợ có tham gia nhưng không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản thì lao động nam đủ điều kiện cũng được giải quyết hưởng trợ cấp 1 lần khi vợ sinh con.

Bộ LĐ-TB&XH cũng đề nghị bổ sung chế độ thai sản khi người lao động tự nguyện có yêu cầu phá thai (không phải phá thai bệnh lý); bổ sung quy định đối với trường hợp đang hưởng chế độ thai sản khi nhận nuôi con nuôi, đồng thời đề nghị hưởng chế độ thai sản khi sinh con.

Đồng thời quy định cụ thể chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản cũng được đề nghị bổ sung và tính theo năm hay theo đợt nghỉ.

READ:   Vô tình vò nát tấm vé trúng 26 triệu USD trong máy giặt

Về chế độ hưu trí, Bộ LĐ-TB&XH đề nghị sửa đổi công thức tính lương hưu phù hợp với sửa đổi quy định về điều kiện thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tối thiểu để hưởng chế độ hưu trí.

Bổ sung quy định tính tháng lẻ giai đoạn trước 2014 để tính hưởng BHXH một lần theo hướng nếu thời gian đóng trước ngày 01/01/2014 có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 01/01/2014 trở đi.

Bên cạnh đó, Bộ LĐ-TB&XH cũng đề nghị bổ sung quy định việc điều chỉnh lương hưu có quan tâm đối với nhóm đối tượng có mức lương hưu thấp và thu hẹp khoảng cách chênh lệch lương hưu.

Sửa đổi quy định về điều kiện thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tối thiểu để hưởng chế độ hưu trí, quy định về tuổi nghỉ hưu,..

Bổ sung nhiều nội dung về chế độ tử tuất

Tại dự thảo sửa đổi Luật BHXH, Bộ LĐ-TB&XH đề nghị bổ sung quy định tuổi của thân nhân hưởng trợ cấp tuất hàng tháng phù hợp với quy định tuổi nghỉ hưu của Bộ luật lao động.

Bổ sung quy định cách xác định tuổi của thân nhân để làm căn cứ giải quyết chế độ tử tuất (chưa đủ 18 tuổi, dưới 6 tuổi,..).

Bổ sung quy định cách xác định thu nhập để làm căn cứ giải quyết chế độ tử tuất theo hướng việc xác định mức thu nhập của thân nhân người lao động để làm căn cứ giải quyết trợ cấp tuất hàng tháng được xác định tại tháng người lao động chết;

READ:   Anh Đức không thi đấu, CLB Long An vẫn thắng sốc CLB Bình Định

Bổ sung quy định tính tháng lẻ giai đoạn trước 2014 để tính hưởng trợ cấp tuất một lần theo hướng nếu thời gian đóng trước ngày 01/01/2014 có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 01/01/2014 trở đi.

Hoàng Mạnh

Nguồn: Dân Trí

 

Add Comment