Dự giờ tiết học trực tuyến môn Tiếng Việt lớp 1 thay sách T2Nhấn đăng kí kênh để có video mới và phần mềm mới, phiên bản mới do Bùi Nhưỡng viết.
PHẦN MỀM QUẢN LÍ V6
1. QUẢN LÍ NỀN NẾP
2. QUẢN LÍ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ HS
3. QUẢN LÍ THU CHI-THỐNG KÊ TỪNG HS VÀ CẢ LỚP

https://drive.google.com/u/0/uc?id=1mbgOpJQiK2oDAQ65V1TOu-qzztpFhoM5&export=download

Viết một bình luận