Đôi bạn (Tiết kể chuyện Bài 20 Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1, tập 1 bộ sách Cánh diều)Cung cấp tư liệu và ý nghĩa câu chuyện cho phụ huynh tham khảo.

Viết một bình luận