Điện trường, Cường độ điện trường – Hướng đẫn giải các dạng bài tập- Vật lý 11Mội dung bài giảng:
Phần 1. Ôn tập lý thuyết; kiến thức trong tâm bài Thuyết êléctron. Điện trường, Cường độ điện trường – vật lý 11
Phần 2. Phân dạng bài tập bài Thuyết êléctron. Điện trường, Cường độ điện trường – vật lý 11.
Phần 3. Học sinh vào link sau: (2/10 có link) làm bài tạp trực tuyến theo hướng dẫn. Sau khi nộp bài học sinh biết được đáp án và lời giải.
Học sinh tham khảo các bài giảng khác
1. Định luật Cu-lông (Phân dạng bài tập)- Vật lý 11: https://youtu.be/PSu4q1ZMFAs
2. Bài giảng Vật lý 11: https://www.youtube.com/playlist?list=PL3uG–3GAeHMOCapVOaQZH7fd7P-HJYol

Viết một bình luận