Đề xuất giải quyết chế độ BHXH cho hơn 10.200 lao động làm việc ở cấp xã

BHXH Việt Nam vừa đề xuất phương án giải quyết vướng mắc trong thực hiện chế độ BHXH cho phó chỉ huy trưởng quân sự xã, phó trưởng công an xã và người làm việc theo hợp đồng lao động tại UBND cấp xã.

Trước những vướng mắc về quy định đóng BHXH bắt buộc đối với chức danh phó chỉ huy trưởng quân sự xã, phó trưởng công an xã và người làm việc theo hợp đồng lao động tại UBND cấp xã tồn tại từ nhiều năm qua, ngày 7/4, BHXH Việt Nam đã ban hành Công văn số 881/BHXH – CSXH gửi Bộ Nội Vụ về đề xuất giải quyết dứt điểm vấn đề này. 

Theo đó, đối với các chức danh là phó chỉ huy trưởng quân sự cấp xã, phó trưởng công an cấp xã có thời gian làm việc từ tháng 11/2003 đến nay, nếu đã đóng BHXH bắt buộc thì được giải quyết hưởng các chế độ BHXH theo quy định của Luật BHXH khi đủ điều kiện hoặc được bảo lưu thời gian đã đóng BHXH bắt buộc theo quy định của Luật BHXH.

Đề xuất giải quyết chế độ BHXH cho hơn 10.200 lao động làm việc ở cấp xã - 1

Đối với người lao động do UBND cấp xã ký HĐLĐ từ đủ 03 tháng trở lên đã đóng BHXH bắt buộc và tiền lương làm căn cứ đóng là mức tiền lương ghi trong HĐLĐ theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì cho phép được giải quyết hưởng các chế độ BHXH nếu đủ điều kiện hoặc bảo lưu thời gian đã đóng BHXH bắt buộc theo quy định.

READ:   Gia đình tổ chức lễ tưởng niệm, cầu siêu cho chuyên gia trang điểm Minh Lộc

Trong đề xuất, BHXH Việt Nam cũng phân tích ưu điểm của phương án: Người lao động được ghi nhận thời gian đã đóng BHXH, do đó nhiều người sẽ có điều kiện để hưởng lương hưu khi về già, ổn định cuộc sống khi hết tuổi lao động, góp phần đảm bảo mục tiêu an sinh xã hội bền vững theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII.

Phương án cũng củng cố niềm tin của người dân vào chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước và tạo thuận lợi cho công tác vận động, tuyên truyền, thuyết phục người dân tham gia BHXH tự nguyện.

Đồng thời qua đó đảm bảo công bằng giữa người đã được giải quyết và người chưa được giải quyết; giải quyết triệt để nguyện vọng của người lao động và sẽ không phát sinh đơn thư.

Phân tích về tính khả thi của đề xuất, BHXH Việt Nam nêu rõ: Phương án đảm bảo khả thi trong tổ chức thực hiện do căn cứ pháp lý thực hiện theo nguyên tắc đóng – hưởng được quy định tại Luật BHXH và sát với nhu cầu của thực tiễn (bảo vệ quyền lợi theo nguyện vọng của người lao động), giải quyết triệt để những tồn tại, vướng mắc trong việc thực hiện BHXH bắt buộc đối với phó chỉ huy trưởng quân sự cấp xã, phó trưởng công an cấp xã và người làm việc theo HĐLĐ tại UBND cấp xã).

READ:   Ngư dân Bình Định kiếm cả chục triệu đồng chỉ vài giờ ra khơi

Đồng thời, phương án này cũng đã nhận được ý kiến đồng thuận của các Bộ, ngành có liên quan, như: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Tài chính, Công an, Quốc phòng…

Hơn 10.200 người thuộc đối tượng điều chỉnh của đề xuất BHXH 

Phó chỉ huy trưởng quân sự xã, gồm cả trường hợp đang bảo lưu thời gian đóng BHXH và đang tiếp tục tham gia BHXH là 3.423 người.

Phó trưởng công an xã gồm cả trường hợp đang bảo lưu thời gian đóng BHXH và đang tiếp tục tham gia BHXH là 2.700 người. 

Người làm việc theo HĐLĐ tại UBND cấp xã gồm cả trường hợp đang bảo lưu thời gian đóng BHXH và đang tiếp tục tham gia BHXH là 4.143 người.

Số liệu trên chưa bao gồm: Một số ít đối tượng đã tham gia và bảo lưu sổ BHXH tại thời điểm ngành BHXH chưa tập trung cơ sở dữ liệu người đang tham gia BHXH tại trung ương (người tham gia trực tiếp quản lý sổ BHXH giấy chưa liên hệ với cơ quan BHXH).

Hoàng Mạnh

Nguồn: Dân Trí

 

Add Comment