Đề thi giữa học kì 1 môn toán lớp 4 năm 2020 2021 TOÁN LỚP 4Đề thi giữa học kì 1 môn toán lớp 4 năm 2020 2021 TOÁN LỚP 4
1.Một trại chăn nuôi gà có tổng cộng là 600 con. Trong đó số gà trống ít hơn số gà mái là 50 con. Hỏi trại chăn nuôi đó có bao nhiêu gà trống, bao nhiêu gà mái?
2. Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời em cho là đúng nhất

– Số: 7.312.406 đọc là:

A. Bảy tỉ ba trăm mười hai nghìn bốn trăm linh sáu đơn vị

B. Bảy triệu ba trăm mười hai nghìn bốn trăm linh sáu đơn vị

C. Bảy trăm triệu ba trăm mười hai nghìn bốn trăm linh sáu đơn vị
Hãy đăng ký ủng hộ mình nhé, thanks mọi người nhiều : https://goo.gl/nGrko8

THANKS FOR WATCHING

Viết một bình luận