ĐĐ Thích Giác Nhàn Hướng Dẫn Cộng Tu Tại Tịnh Thất Quan ÂmNiệm Phật phương năng tiêu túc nghiệp Kiệt thành tự tại chuyển phàm tâm Tịnh Không TV: https://www.youtube.com/user/voluongthoTV Đ Đ Thích Giác Nhàn: …

Viết một bình luận