Dạy trẻ tự kỷ – Tình thương là giáo án.Bị học sinh: Tát, cào, cấu, cắn, ăn vạ… bị phụ huynh trách mắng, nhận những cuộc gọi lúc nửa đêm, không đếm được bao nhiêu lần phải khóc, bao nhiêu lần muốn bỏ nghề. Điều gì đã khiến những người giáo viên Giáo dục đặc biệt này ở lại, vượt qua những áp lực, vất vả của nghề?

Viết một bình luận