DẠY TRẺ NHẬN BIẾTCombo 5 cuốn sẽ giúp trẻ:
1) Phát triển ngôn ngữ
2) Phát triển nhận thức
3) Phát triển kỹ năng xã hội
phù hợp với trẻ Nhà trẻ 12- 36 tháng
Dành cho cha mẹ dạy con ở nhà
Dành cho GVMN dạy trẻ trên lớp
Liên hệ: ThS Khánh Vân
Phí: 1 triệu đồng/ bộ 5 cuốn

Viết một bình luận