Dạy hát chèo trên truyền hình – Điệu Sa lệch chênh – Thái Bình TVThái Bình TV
Website: http://thaibinhtv.vn
Youtube: http://www.youtube.com/thaibinhtv
Facebook: http://facebook.com/truyenhinhthaibinh
Bản Quyền: Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình giữ toàn quyền.

Viết một bình luận