Dạy đứa e làm toán| đúp lớp 1 là có thật.Mọi ngày like share và đăng ký nhé ! https://www.youtube.com/watch?v=JjYqk1jkNVE.

Viết một bình luận