Dạy con tiếng Anh ở nhà – topic "HAVING BREAKFAST" | daily sentences | ME English | Trang Jenn10 Câu giao tiếp tiếng Anh với con hàng ngày chủ đề “Having breakfast” – Ăn sáng. Have fun learning.
SUBSCRIBE và NHẤN NÚT CHUÔNG 🔔 để theo dõi các video mới nhất về cách học và dạy con tiếng Anh tại nhà trên youtube của Trang Jenn nhé. https://www.youtube.com/c/TrangJenn
———–
HAVING BREAKFAST:
1. What do you want for breakfast/ lunch/ supper (or) dinner?.
/wɑːt duː juː wɑːnt fɔːr ˈbrekfəst/ lʌnʧ/ ‘sʌpər (ɔ:r) ˈdɪnər/
2. It is time to have breakfast/ lunch/dinner.
/ɪt ɪz taɪm tu hæv ˈbrekfəst/lʌnʧ/dɪnər/
4. Go wash your hands. Dry your hands with the towel.
/gəʊ wɒʃ jər hændz/ /draɪ jʊr hændz wɪð ðə ˈtaʊəl /
5. Would you like some water/ milk?
/wʊd juː laɪk səm ˈwɔːtə/ mɪlk?
6. Here you go ! or Here you are!
/hir ju: goʊ ! Ɔ:r hir ju: ɑ:r!/
7. Wow, good job! You can use the chopsticks very well.
/waʊ, gʊd ʤɒb! jʊ kən juːz ðə ˈʧɒpstɪks ˈvɛri wɛl./
8. Take small bites please!
/teɪk smɔːl baɪts pliːz!/
9. Did you have enough? Would you like some more?
/dɪd jʊ həv ɪˈnʌf? wʊd jʊ laɪk səm mɔːr?
10. Are you finished? Wipe your lips with a napkin/ tissue.
/ɑ:r ju: ˈfɪnɪʃt? / /waɪp jə lɪps wɪð ə ˈnæpkɪn/ ˈtɪʃuː/
———————–
🎶 PLAYLISTS – Các bộ video mà bạn có thể quan tâm:
– Lộ trình 21 ngày tự học phát âm IPA: http://bit.ly/phat-amIPA
– Các câu nói tiếng Anh hàng ngày với con: http://bit.ly/dailysentences
– Video tương tác với con: http://bit.ly/tuong-tac-voi-con
– Video các học viên của lớp học ME English: http://bit.ly/hoc-vien-ME-English
🎶 SONGS PLAYLISTS – Các bài hát cho bé học tiếng Anh
– Bài hát học số đếm cho bé: http://bit.ly/KidsSongs-Learningnumbers
– Bài hát chủ đề ăn uống: http://bit.ly/Kidssongs-Eating-Food-TrangJenn-MEEnglish
– Bài hát chủ đề đi công viên: http://bit.ly/congvien-playground
– Bài hát chủ đề các hoạt động buổi sáng: http://bit.ly/morning-activities
————————————
🔷 Để đồng hành cùng với các bậc cha mẹ có cùng mối quan tâm dạy con tiếng Anh tại nhà, hãy cùng tham gia group facebook:
❤️ http://bit.ly/fb-group-cungconhoctiengAnh
🔶 Đăng kí để được tư vấn miễn phí khóa học dạy con tiếng Anh online tại: 👉 http://bit.ly/Loptienganhchomevabe
———————————
🔷 Follow me on Facebook: fb.me/TrangJennME or fb.me/TrangJennOfficial/
🔷 Like ME Fanpage: fb.me/MEEnglishLoptienganhonlinechoMevaBe/
————————————
“Children are educated by what the grown-up is and not by his talk” – Carl Jung

Viết một bình luận