Dạy con thông minh – Bé làm thí nghiệm Trứng chìm trứng nổi. Giúp bé khám phá, phát triển tư duyKênh GIÚP BÉ THÔNG MINH là kênh sản xuất các video nhằm giúp các bé khám phá, sáng tạo, qua đó giúp các bé phát triển trí thông minh. Kênh sẽ làm các nội dung sau:
– Các video hướng dẫn các thí nghiệm cho trẻ em, các bé có thể tự thực hiện an toàn tại nhà
– Các video hướng dẫn các bé làm các vật dụng cần thiết từ các đồ dùng tái sử dụng
– Các video hướng dẫn các bé mầm non trước khi vào lớp 1 có thể tự đọc cái chữ cái tiếng Việt
#belamthinghiem
#giupbethongminh
#giupbesangtao
#dayconthongminh

Viết một bình luận