Dạy Bé Chuẩn Bị Vào Lớp 1(theo chương trình SGK mới 2020) -Bài 3: VIẾT CÁC NÉT CƠ BẢN (Tiếp theo)* Giúp các bé chuẩn bị vào lớp 1 nắm vững; Biết ĐỌC & VIẾT CÁC NÉT CƠ BẢN của Tiếng Việt. Từ đó các em vận dụng vào tập viết đúng về độ cao và độ rộng của các con chữ tiến đến viết đẹp.
Các nét cơ bản cuả TV là cơ sở đầu tiên để các Bé biết ghép thành chữ viết Tiếng Việt khi Bé vào học lớp1.
# ## Phụ huynh có thể vào website:https://www.hoangthily.com/ để đăng kí và nhận 100% các Video miễn phí đầy đủ nhất cho tất cả năm học của Bé từ lớp 1 đến lớp 5 ở tất cả các môn học ###
### Đây là loại Video dành cho trẻ em nên không có phần comment. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về:
Email: hoanglyteacher@gmail.com hoặc:
Facebook : https://www.facebook.com/hoanglyteacher###
@@@ Mọi khiếu nại về bản quyền xin liên hệ về đ/c Email: hoanglyteacher@gmail.com
*****Link các mẫu bài viết PH tải về cho các con tập viết được để ở phần mô tả này.https://www.youtube.com/watch?v=cMdvTfb9w8k&list=PLQsxr3jDPzxZ0Tn5c7lrUQknONfqkCf7n

https://www.youtube.com/watch?v=QIWVk…
https://www.youtube.com/watch?v=cMdvT…
https://www.youtube.com/watch?v=i345s…
https://www.youtube.com/watch?v=yAgcA…
https://www.youtube.com/watch?v=het1H…
https://www.youtube.com/watch?v=5sJSO…
https://www.youtube.com/watch?v=QIWVk…

Viết một bình luận