Hỏi đáp

Đầu số 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169,… đổi thành gì?

Bài viết sau đây sẽ liệt kê ra đầy đủ danh sách các đầu số mới từ các nhà mạng sau khi đã thực hiện việc chuyển đổi từ 11 số sang 10 số. Hãy cùng theo dõi để biết thêm chi tiết và để tránh ảnh hưởng đến việc sử dụng điện thoại của bạn nhé.

*Mẹo: Để không mất thời gian, bạn có thể dùng tính năng tìm trong trang web (bấm vào đây để xem chỉ dẫn) rồi gõ đầu số cũ vào để được chuyển ngay đến phần thông tin muốn xem.

1. Đầu số Viettel

Dưới đây là bảng liệt kê các đầu số cũ 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169 của nhà mạng Viettel và các đầu số mới chuyển thành từ các đầu số cũ.

 • 0162 chuyển thành 032
 • 0163 chuyển thành 033
 • 0164 chuyển thành 034
 • 0165 chuyển thành 035
 • 0166 chuyển thành 036
 • 0167 chuyển thành 037
 • 0168 chuyển thành 038
 • 0169 chuyển thành 039

2. Đầu số MobiFone

Dưới đây là bảng liệt kê các đầu số cũ 0120, 0121, 0122, 0126, 0128 của nhà mạng MobiFone và các đầu số mới chuyển thành từ các đầu số cũ.

 • 0120 chuyển thành 070
 • 0121 chuyển thành 079
 • 0122 chuyển thành 077
 • 0126 chuyển thành 076
 • 0128 chuyển thành 078

3. Đầu số Vinaphone

Dưới đây là bảng liệt kê các đầu số cũ 0123, 0124, 0125, 0127, 0129 của nhà mạng Vinaphone và các đầu số mới chuyển thành từ các đầu số cũ.

 • 0123 chuyển thành 083
 • 0124 chuyển thành 084
 • 0125 chuyển thành 085
 • 0127 chuyển thành 081
 • 0129 chuyển thành 082

4. Đầu số Vietnamobile

Dưới đây là bảng liệt kê các đầu số cũ 0188, 0186 của nhà mạng Vietnamobile và các đầu số mới chuyển thành từ các đầu số cũ.

 • 0188 chuyển thành 058
 • 0186 chuyển thành 056
  Sửa lỗi không bôi đen được văn bản trong Word 100% thành công

5. Đầu số G Mobile

Dưới đây là bảng liệt kê các đầu số cũ 0188, 0186 của nhà mạng G Mobile và các đầu số mới chuyển thành từ các đầu số cũ.

0199 chuyển thành 059

Một số mẫu điện thoại đang được kinh doanh tại Thế Giới Di Động

Trên đây là các thông tin về đầu số mới từ các nhà mạng sau khi chuyển đổi. Click để xem chi tiết!


Thông tin thêm

Đầu số 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169,… đổi thành gì?

#Đầu #số #đổi #thành #gì

Bài viết sau đây sẽ liệt kê ra đầy đủ danh sách các đầu số mới từ các nhà mạng sau khi đã thực hiện việc chuyển đổi từ 11 số sang 10 số. Hãy cùng theo dõi để biết thêm chi tiết và để tránh ảnh hưởng đến việc sử dụng điện thoại của bạn nhé.

*Mẹo: Để không mất thời gian, bạn có thể dùng tính năng tìm trong trang web (bấm vào đây để xem chỉ dẫn) rồi gõ đầu số cũ vào để được chuyển ngay đến phần thông tin muốn xem.

1. Đầu số Viettel

Dưới đây là bảng liệt kê các đầu số cũ 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169 của nhà mạng Viettel và các đầu số mới chuyển thành từ các đầu số cũ.

 • 0162 chuyển thành 032
 • 0163 chuyển thành 033
 • 0164 chuyển thành 034
 • 0165 chuyển thành 035
 • 0166 chuyển thành 036
 • 0167 chuyển thành 037
 • 0168 chuyển thành 038
 • 0169 chuyển thành 039

2. Đầu số MobiFone

Dưới đây là bảng liệt kê các đầu số cũ 0120, 0121, 0122, 0126, 0128 của nhà mạng MobiFone và các đầu số mới chuyển thành từ các đầu số cũ.

 • 0120 chuyển thành 070
 • 0121 chuyển thành 079
 • 0122 chuyển thành 077
 • 0126 chuyển thành 076
 • 0128 chuyển thành 078

3. Đầu số Vinaphone

Dưới đây là bảng liệt kê các đầu số cũ 0123, 0124, 0125, 0127, 0129 của nhà mạng Vinaphone và các đầu số mới chuyển thành từ các đầu số cũ.

 • 0123 chuyển thành 083
 • 0124 chuyển thành 084
 • 0125 chuyển thành 085
 • 0127 chuyển thành 081
 • 0129 chuyển thành 082

4. Đầu số Vietnamobile

Dưới đây là bảng liệt kê các đầu số cũ 0188, 0186 của nhà mạng Vietnamobile và các đầu số mới chuyển thành từ các đầu số cũ.

 • 0188 chuyển thành 058
 • 0186 chuyển thành 056

5. Đầu số G Mobile

Dưới đây là bảng liệt kê các đầu số cũ 0188, 0186 của nhà mạng G Mobile và các đầu số mới chuyển thành từ các đầu số cũ.

0199 chuyển thành 059

Một số mẫu điện thoại đang được kinh doanh tại Thế Giới Di Động

Trên đây là các thông tin về đầu số mới từ các nhà mạng sau khi chuyển đổi. Click để xem chi tiết!

#Đầu #số #đổi #thành #gì

Bài viết sau đây sẽ liệt kê ra đầy đủ danh sách các đầu số mới từ các nhà mạng sau khi đã thực hiện việc chuyển đổi từ 11 số sang 10 số. Hãy cùng theo dõi để biết thêm chi tiết và để tránh ảnh hưởng đến việc sử dụng điện thoại của bạn nhé.

*Mẹo: Để không mất thời gian, bạn có thể dùng tính năng tìm trong trang web (bấm vào đây để xem chỉ dẫn) rồi gõ đầu số cũ vào để được chuyển ngay đến phần thông tin muốn xem.

1. Đầu số Viettel

Dưới đây là bảng liệt kê các đầu số cũ 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169 của nhà mạng Viettel và các đầu số mới chuyển thành từ các đầu số cũ.

 • 0162 chuyển thành 032
 • 0163 chuyển thành 033
 • 0164 chuyển thành 034
 • 0165 chuyển thành 035
 • 0166 chuyển thành 036
 • 0167 chuyển thành 037
 • 0168 chuyển thành 038
 • 0169 chuyển thành 039

2. Đầu số MobiFone

Dưới đây là bảng liệt kê các đầu số cũ 0120, 0121, 0122, 0126, 0128 của nhà mạng MobiFone và các đầu số mới chuyển thành từ các đầu số cũ.

 • 0120 chuyển thành 070
 • 0121 chuyển thành 079
 • 0122 chuyển thành 077
 • 0126 chuyển thành 076
 • 0128 chuyển thành 078

3. Đầu số Vinaphone

Dưới đây là bảng liệt kê các đầu số cũ 0123, 0124, 0125, 0127, 0129 của nhà mạng Vinaphone và các đầu số mới chuyển thành từ các đầu số cũ.

 • 0123 chuyển thành 083
 • 0124 chuyển thành 084
 • 0125 chuyển thành 085
 • 0127 chuyển thành 081
 • 0129 chuyển thành 082

4. Đầu số Vietnamobile

Dưới đây là bảng liệt kê các đầu số cũ 0188, 0186 của nhà mạng Vietnamobile và các đầu số mới chuyển thành từ các đầu số cũ.

 • 0188 chuyển thành 058
 • 0186 chuyển thành 056
  Tìm hiểu Android 9.0 Pie và những tính năng mới nổi bật

5. Đầu số G Mobile

Dưới đây là bảng liệt kê các đầu số cũ 0188, 0186 của nhà mạng G Mobile và các đầu số mới chuyển thành từ các đầu số cũ.

0199 chuyển thành 059

Một số mẫu điện thoại đang được kinh doanh tại Thế Giới Di Động

Trên đây là các thông tin về đầu số mới từ các nhà mạng sau khi chuyển đổi. Click để xem chi tiết!

#Đầu #số #đổi #thành #gì

Bài viết sau đây sẽ liệt kê ra đầy đủ danh sách các đầu số mới từ các nhà mạng sau khi đã thực hiện việc chuyển đổi từ 11 số sang 10 số. Hãy cùng theo dõi để biết thêm chi tiết và để tránh ảnh hưởng đến việc sử dụng điện thoại của bạn nhé.

*Mẹo: Để không mất thời gian, bạn có thể dùng tính năng tìm trong trang web (bấm vào đây để xem chỉ dẫn) rồi gõ đầu số cũ vào để được chuyển ngay đến phần thông tin muốn xem.

1. Đầu số Viettel

Dưới đây là bảng liệt kê các đầu số cũ 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169 của nhà mạng Viettel và các đầu số mới chuyển thành từ các đầu số cũ.

 • 0162 chuyển thành 032
 • 0163 chuyển thành 033
 • 0164 chuyển thành 034
 • 0165 chuyển thành 035
 • 0166 chuyển thành 036
 • 0167 chuyển thành 037
 • 0168 chuyển thành 038
 • 0169 chuyển thành 039

2. Đầu số MobiFone

Dưới đây là bảng liệt kê các đầu số cũ 0120, 0121, 0122, 0126, 0128 của nhà mạng MobiFone và các đầu số mới chuyển thành từ các đầu số cũ.

 • 0120 chuyển thành 070
 • 0121 chuyển thành 079
 • 0122 chuyển thành 077
 • 0126 chuyển thành 076
 • 0128 chuyển thành 078

3. Đầu số Vinaphone

Dưới đây là bảng liệt kê các đầu số cũ 0123, 0124, 0125, 0127, 0129 của nhà mạng Vinaphone và các đầu số mới chuyển thành từ các đầu số cũ.

 • 0123 chuyển thành 083
 • 0124 chuyển thành 084
 • 0125 chuyển thành 085
 • 0127 chuyển thành 081
 • 0129 chuyển thành 082

4. Đầu số Vietnamobile

Dưới đây là bảng liệt kê các đầu số cũ 0188, 0186 của nhà mạng Vietnamobile và các đầu số mới chuyển thành từ các đầu số cũ.

 • 0188 chuyển thành 058
 • 0186 chuyển thành 056

5. Đầu số G Mobile

Dưới đây là bảng liệt kê các đầu số cũ 0188, 0186 của nhà mạng G Mobile và các đầu số mới chuyển thành từ các đầu số cũ.

0199 chuyển thành 059

Một số mẫu điện thoại đang được kinh doanh tại Thế Giới Di Động

Trên đây là các thông tin về đầu số mới từ các nhà mạng sau khi chuyển đổi. Click để xem chi tiết!

#Đầu #số #đổi #thành #gì

Bài viết sau đây sẽ liệt kê ra đầy đủ danh sách các đầu số mới từ các nhà mạng sau khi đã thực hiện việc chuyển đổi từ 11 số sang 10 số. Hãy cùng theo dõi để biết thêm chi tiết và để tránh ảnh hưởng đến việc sử dụng điện thoại của bạn nhé.

*Mẹo: Để không mất thời gian, bạn có thể dùng tính năng tìm trong trang web (bấm vào đây để xem chỉ dẫn) rồi gõ đầu số cũ vào để được chuyển ngay đến phần thông tin muốn xem.

1. Đầu số Viettel

Dưới đây là bảng liệt kê các đầu số cũ 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169 của nhà mạng Viettel và các đầu số mới chuyển thành từ các đầu số cũ.

 • 0162 chuyển thành 032
 • 0163 chuyển thành 033
 • 0164 chuyển thành 034
 • 0165 chuyển thành 035
 • 0166 chuyển thành 036
 • 0167 chuyển thành 037
 • 0168 chuyển thành 038
 • 0169 chuyển thành 039

2. Đầu số MobiFone

Dưới đây là bảng liệt kê các đầu số cũ 0120, 0121, 0122, 0126, 0128 của nhà mạng MobiFone và các đầu số mới chuyển thành từ các đầu số cũ.

 • 0120 chuyển thành 070
 • 0121 chuyển thành 079
 • 0122 chuyển thành 077
 • 0126 chuyển thành 076
 • 0128 chuyển thành 078

3. Đầu số Vinaphone

Dưới đây là bảng liệt kê các đầu số cũ 0123, 0124, 0125, 0127, 0129 của nhà mạng Vinaphone và các đầu số mới chuyển thành từ các đầu số cũ.

 • 0123 chuyển thành 083
 • 0124 chuyển thành 084
 • 0125 chuyển thành 085
 • 0127 chuyển thành 081
 • 0129 chuyển thành 082

4. Đầu số Vietnamobile

Dưới đây là bảng liệt kê các đầu số cũ 0188, 0186 của nhà mạng Vietnamobile và các đầu số mới chuyển thành từ các đầu số cũ.

 • 0188 chuyển thành 058
 • 0186 chuyển thành 056

5. Đầu số G Mobile

Dưới đây là bảng liệt kê các đầu số cũ 0188, 0186 của nhà mạng G Mobile và các đầu số mới chuyển thành từ các đầu số cũ.

0199 chuyển thành 059

Một số mẫu điện thoại đang được kinh doanh tại Thế Giới Di Động

  3 cách nâng cấp hệ điều hành Android cho máy tính bảng đơn giản

Trên đây là các thông tin về đầu số mới từ các nhà mạng sau khi chuyển đổi. Click để xem chi tiết!

#Đầu #số #đổi #thành #gì

Bài viết sau đây sẽ liệt kê ra đầy đủ danh sách các đầu số mới từ các nhà mạng sau khi đã thực hiện việc chuyển đổi từ 11 số sang 10 số. Hãy cùng theo dõi để biết thêm chi tiết và để tránh ảnh hưởng đến việc sử dụng điện thoại của bạn nhé.

*Mẹo: Để không mất thời gian, bạn có thể dùng tính năng tìm trong trang web (bấm vào đây để xem chỉ dẫn) rồi gõ đầu số cũ vào để được chuyển ngay đến phần thông tin muốn xem.

1. Đầu số Viettel

Dưới đây là bảng liệt kê các đầu số cũ 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169 của nhà mạng Viettel và các đầu số mới chuyển thành từ các đầu số cũ.

 • 0162 chuyển thành 032
 • 0163 chuyển thành 033
 • 0164 chuyển thành 034
 • 0165 chuyển thành 035
 • 0166 chuyển thành 036
 • 0167 chuyển thành 037
 • 0168 chuyển thành 038
 • 0169 chuyển thành 039

2. Đầu số MobiFone

Dưới đây là bảng liệt kê các đầu số cũ 0120, 0121, 0122, 0126, 0128 của nhà mạng MobiFone và các đầu số mới chuyển thành từ các đầu số cũ.

 • 0120 chuyển thành 070
 • 0121 chuyển thành 079
 • 0122 chuyển thành 077
 • 0126 chuyển thành 076
 • 0128 chuyển thành 078

3. Đầu số Vinaphone

Dưới đây là bảng liệt kê các đầu số cũ 0123, 0124, 0125, 0127, 0129 của nhà mạng Vinaphone và các đầu số mới chuyển thành từ các đầu số cũ.

 • 0123 chuyển thành 083
 • 0124 chuyển thành 084
 • 0125 chuyển thành 085
 • 0127 chuyển thành 081
 • 0129 chuyển thành 082

4. Đầu số Vietnamobile

Dưới đây là bảng liệt kê các đầu số cũ 0188, 0186 của nhà mạng Vietnamobile và các đầu số mới chuyển thành từ các đầu số cũ.

 • 0188 chuyển thành 058
 • 0186 chuyển thành 056

5. Đầu số G Mobile

Dưới đây là bảng liệt kê các đầu số cũ 0188, 0186 của nhà mạng G Mobile và các đầu số mới chuyển thành từ các đầu số cũ.

0199 chuyển thành 059

Một số mẫu điện thoại đang được kinh doanh tại Thế Giới Di Động

Trên đây là các thông tin về đầu số mới từ các nhà mạng sau khi chuyển đổi. Click để xem chi tiết!

#Đầu #số #đổi #thành #gì

Bài viết sau đây sẽ liệt kê ra đầy đủ danh sách các đầu số mới từ các nhà mạng sau khi đã thực hiện việc chuyển đổi từ 11 số sang 10 số. Hãy cùng theo dõi để biết thêm chi tiết và để tránh ảnh hưởng đến việc sử dụng điện thoại của bạn nhé.

*Mẹo: Để không mất thời gian, bạn có thể dùng tính năng tìm trong trang web (bấm vào đây để xem chỉ dẫn) rồi gõ đầu số cũ vào để được chuyển ngay đến phần thông tin muốn xem.

1. Đầu số Viettel

Dưới đây là bảng liệt kê các đầu số cũ 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169 của nhà mạng Viettel và các đầu số mới chuyển thành từ các đầu số cũ.

 • 0162 chuyển thành 032
 • 0163 chuyển thành 033
 • 0164 chuyển thành 034
 • 0165 chuyển thành 035
 • 0166 chuyển thành 036
 • 0167 chuyển thành 037
 • 0168 chuyển thành 038
 • 0169 chuyển thành 039

2. Đầu số MobiFone

Dưới đây là bảng liệt kê các đầu số cũ 0120, 0121, 0122, 0126, 0128 của nhà mạng MobiFone và các đầu số mới chuyển thành từ các đầu số cũ.

 • 0120 chuyển thành 070
 • 0121 chuyển thành 079
 • 0122 chuyển thành 077
 • 0126 chuyển thành 076
 • 0128 chuyển thành 078

3. Đầu số Vinaphone

Dưới đây là bảng liệt kê các đầu số cũ 0123, 0124, 0125, 0127, 0129 của nhà mạng Vinaphone và các đầu số mới chuyển thành từ các đầu số cũ.

 • 0123 chuyển thành 083
 • 0124 chuyển thành 084
 • 0125 chuyển thành 085
 • 0127 chuyển thành 081
 • 0129 chuyển thành 082

4. Đầu số Vietnamobile

Dưới đây là bảng liệt kê các đầu số cũ 0188, 0186 của nhà mạng Vietnamobile và các đầu số mới chuyển thành từ các đầu số cũ.

 • 0188 chuyển thành 058
 • 0186 chuyển thành 056

5. Đầu số G Mobile

Dưới đây là bảng liệt kê các đầu số cũ 0188, 0186 của nhà mạng G Mobile và các đầu số mới chuyển thành từ các đầu số cũ.

0199 chuyển thành 059

Một số mẫu điện thoại đang được kinh doanh tại Thế Giới Di Động

Trên đây là các thông tin về đầu số mới từ các nhà mạng sau khi chuyển đổi. Click để xem chi tiết!


 • Tổng hợp: giasuthehe.com
 • Nguồn: internet

Related Articles

Back to top button