Chữ hoa sáng tạo #1: Hiếu
Thương mẹ nhớ cha như kim đâm vào dạ
Nghĩ đến chừng nào lụy hạ luôn rơi
Link nhạc: https://youtu.be/XnuhcJVgMiA


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *