Chữ hoa sáng tạo #1: HiếuChữ hoa sáng tạo #1: Hiếu
Thương mẹ nhớ cha như kim đâm vào dạ
Nghĩ đến chừng nào lụy hạ luôn rơi
Link nhạc: https://youtu.be/XnuhcJVgMiA

Viết một bình luận