CHỦ ĐỀ NGỮ VĂN 11: THƠ TRỮ TÌNH TRUNG ĐẠI VIỆT NAM – PHẦN 1 (KHÁI QUÁT CHUNG + TỰ TÌNH)Video chi tiết về cách dạy và học chủ đề Thơ trung đại Việt Nam. Ngữ văn 11
Phần 1: Khái quát chung về thơ trữ tình trung đại và hướng dẫn cảm nhận chi tiết nhất tác phẩm Tự tình (II) của Hồ Xuân Hương.
#dethi, #luyenthi, #hocvanonlinekimsonb#
Lớp học Ngữ văn online đăng kí qua Messenger:
https://www.facebook.com/hungviet27
Chủ đề Thơ Trữ tình trung đại Phần 1: Tự Tình: https://www.youtube.com/watch?v=tQjUBybPdq0
Chủ đề Thơ trữ tình Trung đại Phần 2: Câu cá mùa thu https://www.youtube.com/watch?v=t46rZxiRW8Q
Chủ đề Thơ trữ tình Trung đại VN Phần 3: https://www.youtube.com/watch?v=ajsygkzxutk&t=125s

Viết một bình luận