Chủ đề 16: L'école-l'enseignement| Trường học-giảng dạy | Từ vựng tiếng Pháp theo chủ đề | A1-A2Đây là chủ đề 16 về “Trường học-giảng dạy” của chuỗi các bài học về từ vựng tiếng Pháp theo chủ đề trình độ A1-A2. Tuy nhiên theo ý kiến của riêng mình thì …

Viết một bình luận