Chia một số tự nhiên cho một số thập phân – Toán lớp 5 [OLM.VN]Tương tác trực tiếp tại https://olm.vn/video/chia-mot-so-tu-nhien-cho-mot-so-thap-phan-1591
Bài giảng giúp học sinh:
+ Nắm được cách thực hiện phép chia một số tự nhiên cho một số thập phân bằng cách đưa về phép chia các số tự nhiên.
+ Vận dụng giải các bài toán liên quan.

Viết một bình luận