Chia một số thập phân cho một số tự nhiên – Toán lớp 5 [OLM.VN]Tương tác trực tiếp tại https://olm.vn/video/chia-mot-so-thap-phan-cho-mot-so-tu-nhien-1582
Bài giảng giúp học sinh:
+ Biết cách thực hiện phép chia một số thập phân cho một số tự nhiên.
+ Bước đầu biết thực hành phép chia một số thập phân cho một số tự nhiên (trong làm tính, giải bài toán)

Viết một bình luận