Hỏi đáp

Chào ad!Em muốn hỏi khi dùng iphone và có tài khoản icloud…

dwDogsplet Wonky

Khi đt mình giờ đây đã hết dung lượng, không sử dụng gì các ứng dụng kiểu chụp ảnh. Tóm lại rất là đầy đó, vậy cách nào để mà trống dl không phải xoá dữ liệu hay mua máy mới không ha?
Liệu icloud hỗ trợ gì không? Đợt vừa rồi mình bật icloud lên xong nhấn về quá là ảnh ọt, giờ xoá lo là sẽ mất hết.

Trả lời