Chân trời sáng tạo]Bài : G g gh | Lớp 1 | Tiếng Việt| Tuần 4 | Học online– Các bạn hãy bấm ĐĂNG KÝ và bấm CHUÔNG để nhận VIDEO mới nhất miễn phí !
– Nếu thấy HAY các bạn hãy bấm LIKE video và CHIA SẺ video nha !
– Cảm ơn các bạn !
************** #hoconlinechobe#dayonline#toan#tiengviet#chuongtrinhmoi#bai1Aa#chantrờisángtạo#giáoánđiệntử#lop1#lop2#lop3#lop4#lop5#hoconlinemuadich#giátrịcủatrithức#LêHoàngTrinh#
@Chântrờisángtạo
@Giá trị tri thức – Lê Hoàng Trinh

Viết một bình luận