CÁCH TÍNH NHANH | Phép tính liên quan đến chữ số 1Học toán cùng Thầy Hiếu Thích Học Toán:
▶️ Đăng ký học online trên mathx.vn và học qua livestream: 091.269.82.16
▶️ Website: http://mathx.vn/trang-chu.html
▶️ Youtube: https://www.youtube.com/c/mathxthichhoctoanthaytranhuuhieu
▶️ Facebook FanPage: https://www.facebook.com/mathx.vn/
▶️ Facebook thầy Trần Hữu Hiếu: https://www.facebook.com/thayhieuthichhoctoan
▶️ Group học toán cùng thầy Trần Hữu Hiếu: https://www.facebook.com/groups/hoctoanlivestream/

Viết một bình luận