Hỏi đáp

Cách tắt, bật âm thanh thông báo trên Facebook đơn giản nhất

Việc để chuông báo đôi lúc gây phiền khi bạn cần tập trung làm việc. Bài viết sau sẽ giúp bạn chủ động tắt và bật thông báo trên Facebook qua điện thoại và máy tính một cách đơn giản, cùng theo dõi ngay nhé!

1. Cách tắt âm thanh thông báo trên Facebook

– Hướng dẫn trên điện thoại

Bước 1: Nhấn vào biểu tượng menu ở dưới cùng bên phải Facebook.

Bước 2: Nhấn vào Cài đặt & quyền riêng tư > Nhấn Cài đặt.

Nhấn vào Cài đặt & quyền riêng tư > Nhấn Cài đặt.

Bước 3: Nhấn vào Âm thanh trong mục File phương tiện và danh bạ.

Nhấn vào Âm thanh trong mục File phương tiện và danh bạ

Bước 4: Tại mục Âm thanh trong ứng dụng, kéo sang trái để tắt âm thanh thông báo.

Kéo sang trái để tắt âm thanh thông báo

– Hướng dẫn trên máy tính

Bước 1: Nhấn vào biểu tượng mũi tên ở trên cùng bên phải Facebook.

Nhấn vào biểu tượng mũi tên ở trên cùng bên phải

Bước 2: Chọn Cài đặt & Quyền riêng tư > Nhấn Cài đặt.

 Chọn Cài đặt & Quyền riêng tư > Nhấn Cài đặt.

Bước 3: Nhấn vào Thông báo ở bên trái.

Nhấn vào Thông báo ở bên trái.

Bước 4: Cuộn xuống Cách bạn nhận thông báo > Nhấn vào Trình duyệt.

Cuộn xuống Cách bạn nhận thông báo. Nhấn vào Trình duyệt

Bước 5: Bên dưới Âm thanh, chọn vào bên cạnh loại thông báo và trượt sang trái để tắt âm thanh thông báo.

Trượt sang trái để tắt âm thanh thông báo

2. Cách bật âm thanh thông báo trên Facebook

– Hướng dẫn trên điện thoại

Bạn thực hiện tương tự từ bước 1 đến bước 3 như hướng dẫn tắt âm.

Bước 1: Nhấn vào biểu tượng menu ở dưới cùng bên phải.

Bước 2: Nhấn vào Cài đặt & quyền riêng tư > Nhấn Cài đặt.

Bước 3: Nhấn vào Âm thanh trong mục File phương tiện và danh bạ.

Riêng bước 4: Tại mục âm thanh trong ứng dụng, kéo sang phải để bật âm thanh thông báo.

  Có nên bật chế độ tiết kiệm pin trên iPhone không? Có hại pin không?

Kéo sang phải để bật âm thanh thông báo

– Hướng dẫn trên máy tính

Bạn thực hiện tương tự từ bước 1 đến bước 4 như hướng dẫn tắt âm.

Bước 1: Nhấp vào biểu tượng mũi tên ở trên cùng bên phải.

Bước 2: Chọn Cài đặt & Quyền riêng tư > Nhấn Cài đặt.

Bước 3: Nhấp vào Thông báo ở bên trái.

Bước 4: Cuộn xuống Cách bạn nhận thông báo > Nhấn vào Trình duyệt.

Riêng bước 5: Chọn vào bên cạnh loại thông báo và trượt sang phải để bật âm thanh thông báo.

Trượt sang phải để bật âm thanh thông báo

Một số mẫu laptop đang kinh doanh tại Thế Giới Di Động:

Vừa rồi là cách tắt, bật âm thanh thông báo trên Facebook đơn giản nhất. Chúc bạn thực hiện thành công!


Thông tin thêm

Cách tắt, bật âm thanh thông báo trên Facebook đơn giản nhất

#Cách #tắt #bật #âm #thanh #thông #báo #trên #Facebook #đơn #giản #nhất

Việc để chuông báo đôi lúc gây phiền khi bạn cần tập trung làm việc. Bài viết sau sẽ giúp bạn chủ động tắt và bật thông báo trên Facebook qua điện thoại và máy tính một cách đơn giản, cùng theo dõi ngay nhé!

1. Cách tắt âm thanh thông báo trên Facebook

– Hướng dẫn trên điện thoại

Bước 1: Nhấn vào biểu tượng menu ở dưới cùng bên phải Facebook.

Nhấn vào biểu tượng menu ở dưới cùng bên phải

Bước 2: Nhấn vào Cài đặt & quyền riêng tư > Nhấn Cài đặt.

Nhấn vào Cài đặt & quyền riêng tư > Nhấn Cài đặt.

Bước 3: Nhấn vào Âm thanh trong mục File phương tiện và danh bạ.

Nhấn vào Âm thanh trong mục File phương tiện và danh bạ

Bước 4: Tại mục Âm thanh trong ứng dụng, kéo sang trái để tắt âm thanh thông báo.

Kéo sang trái để tắt âm thanh thông báo

– Hướng dẫn trên máy tính

Bước 1: Nhấn vào biểu tượng mũi tên ở trên cùng bên phải Facebook.

Nhấn vào biểu tượng mũi tên ở trên cùng bên phải

Bước 2: Chọn Cài đặt & Quyền riêng tư > Nhấn Cài đặt.

 Chọn Cài đặt & Quyền riêng tư > Nhấn Cài đặt.

Bước 3: Nhấn vào Thông báo ở bên trái.

Nhấn vào Thông báo ở bên trái.

Bước 4: Cuộn xuống Cách bạn nhận thông báo > Nhấn vào Trình duyệt.

Cuộn xuống Cách bạn nhận thông báo. Nhấn vào Trình duyệt

Bước 5: Bên dưới Âm thanh, chọn vào bên cạnh loại thông báo và trượt sang trái để tắt âm thanh thông báo.

Trượt sang trái để tắt âm thanh thông báo

2. Cách bật âm thanh thông báo trên Facebook

– Hướng dẫn trên điện thoại

Bạn thực hiện tương tự từ bước 1 đến bước 3 như hướng dẫn tắt âm.

Bước 1: Nhấn vào biểu tượng menu ở dưới cùng bên phải.

Bước 2: Nhấn vào Cài đặt & quyền riêng tư > Nhấn Cài đặt.

Bước 3: Nhấn vào Âm thanh trong mục File phương tiện và danh bạ.

Riêng bước 4: Tại mục âm thanh trong ứng dụng, kéo sang phải để bật âm thanh thông báo.

Kéo sang phải để bật âm thanh thông báo

– Hướng dẫn trên máy tính

Bạn thực hiện tương tự từ bước 1 đến bước 4 như hướng dẫn tắt âm.

Bước 1: Nhấp vào biểu tượng mũi tên ở trên cùng bên phải.

Bước 2: Chọn Cài đặt & Quyền riêng tư > Nhấn Cài đặt.

Bước 3: Nhấp vào Thông báo ở bên trái.

Bước 4: Cuộn xuống Cách bạn nhận thông báo > Nhấn vào Trình duyệt.

Riêng bước 5: Chọn vào bên cạnh loại thông báo và trượt sang phải để bật âm thanh thông báo.

Trượt sang phải để bật âm thanh thông báo

Một số mẫu laptop đang kinh doanh tại Thế Giới Di Động:

Vừa rồi là cách tắt, bật âm thanh thông báo trên Facebook đơn giản nhất. Chúc bạn thực hiện thành công!

#Cách #tắt #bật #âm #thanh #thông #báo #trên #Facebook #đơn #giản #nhất

Việc để chuông báo đôi lúc gây phiền khi bạn cần tập trung làm việc. Bài viết sau sẽ giúp bạn chủ động tắt và bật thông báo trên Facebook qua điện thoại và máy tính một cách đơn giản, cùng theo dõi ngay nhé!

1. Cách tắt âm thanh thông báo trên Facebook

– Hướng dẫn trên điện thoại

Bước 1: Nhấn vào biểu tượng menu ở dưới cùng bên phải Facebook.

Nhấn vào biểu tượng menu ở dưới cùng bên phải

Bước 2: Nhấn vào Cài đặt & quyền riêng tư > Nhấn Cài đặt.

Nhấn vào Cài đặt & quyền riêng tư > Nhấn Cài đặt.

Bước 3: Nhấn vào Âm thanh trong mục File phương tiện và danh bạ.

Nhấn vào Âm thanh trong mục File phương tiện và danh bạ

Bước 4: Tại mục Âm thanh trong ứng dụng, kéo sang trái để tắt âm thanh thông báo.

Kéo sang trái để tắt âm thanh thông báo

– Hướng dẫn trên máy tính

Bước 1: Nhấn vào biểu tượng mũi tên ở trên cùng bên phải Facebook.

Nhấn vào biểu tượng mũi tên ở trên cùng bên phải

Bước 2: Chọn Cài đặt & Quyền riêng tư > Nhấn Cài đặt.

 Chọn Cài đặt & Quyền riêng tư > Nhấn Cài đặt.

Bước 3: Nhấn vào Thông báo ở bên trái.

Nhấn vào Thông báo ở bên trái.

Bước 4: Cuộn xuống Cách bạn nhận thông báo > Nhấn vào Trình duyệt.

Cuộn xuống Cách bạn nhận thông báo. Nhấn vào Trình duyệt

Bước 5: Bên dưới Âm thanh, chọn vào bên cạnh loại thông báo và trượt sang trái để tắt âm thanh thông báo.

Trượt sang trái để tắt âm thanh thông báo

2. Cách bật âm thanh thông báo trên Facebook

– Hướng dẫn trên điện thoại

Bạn thực hiện tương tự từ bước 1 đến bước 3 như hướng dẫn tắt âm.

Bước 1: Nhấn vào biểu tượng menu ở dưới cùng bên phải.

Bước 2: Nhấn vào Cài đặt & quyền riêng tư > Nhấn Cài đặt.

Bước 3: Nhấn vào Âm thanh trong mục File phương tiện và danh bạ.

Riêng bước 4: Tại mục âm thanh trong ứng dụng, kéo sang phải để bật âm thanh thông báo.

Kéo sang phải để bật âm thanh thông báo

– Hướng dẫn trên máy tính

Bạn thực hiện tương tự từ bước 1 đến bước 4 như hướng dẫn tắt âm.

Bước 1: Nhấp vào biểu tượng mũi tên ở trên cùng bên phải.

Bước 2: Chọn Cài đặt & Quyền riêng tư > Nhấn Cài đặt.

Bước 3: Nhấp vào Thông báo ở bên trái.

  Cách tính tỷ lệ phần trăm trong Excel chi tiết, có ví dụ

Bước 4: Cuộn xuống Cách bạn nhận thông báo > Nhấn vào Trình duyệt.

Riêng bước 5: Chọn vào bên cạnh loại thông báo và trượt sang phải để bật âm thanh thông báo.

Trượt sang phải để bật âm thanh thông báo

Một số mẫu laptop đang kinh doanh tại Thế Giới Di Động:

Vừa rồi là cách tắt, bật âm thanh thông báo trên Facebook đơn giản nhất. Chúc bạn thực hiện thành công!

#Cách #tắt #bật #âm #thanh #thông #báo #trên #Facebook #đơn #giản #nhất

Việc để chuông báo đôi lúc gây phiền khi bạn cần tập trung làm việc. Bài viết sau sẽ giúp bạn chủ động tắt và bật thông báo trên Facebook qua điện thoại và máy tính một cách đơn giản, cùng theo dõi ngay nhé!

1. Cách tắt âm thanh thông báo trên Facebook

– Hướng dẫn trên điện thoại

Bước 1: Nhấn vào biểu tượng menu ở dưới cùng bên phải Facebook.

Nhấn vào biểu tượng menu ở dưới cùng bên phải

Bước 2: Nhấn vào Cài đặt & quyền riêng tư > Nhấn Cài đặt.

Nhấn vào Cài đặt & quyền riêng tư > Nhấn Cài đặt.

Bước 3: Nhấn vào Âm thanh trong mục File phương tiện và danh bạ.

Nhấn vào Âm thanh trong mục File phương tiện và danh bạ

Bước 4: Tại mục Âm thanh trong ứng dụng, kéo sang trái để tắt âm thanh thông báo.

Kéo sang trái để tắt âm thanh thông báo

– Hướng dẫn trên máy tính

Bước 1: Nhấn vào biểu tượng mũi tên ở trên cùng bên phải Facebook.

Nhấn vào biểu tượng mũi tên ở trên cùng bên phải

Bước 2: Chọn Cài đặt & Quyền riêng tư > Nhấn Cài đặt.

 Chọn Cài đặt & Quyền riêng tư > Nhấn Cài đặt.

Bước 3: Nhấn vào Thông báo ở bên trái.

Nhấn vào Thông báo ở bên trái.

Bước 4: Cuộn xuống Cách bạn nhận thông báo > Nhấn vào Trình duyệt.

Cuộn xuống Cách bạn nhận thông báo. Nhấn vào Trình duyệt

Bước 5: Bên dưới Âm thanh, chọn vào bên cạnh loại thông báo và trượt sang trái để tắt âm thanh thông báo.

Trượt sang trái để tắt âm thanh thông báo

2. Cách bật âm thanh thông báo trên Facebook

– Hướng dẫn trên điện thoại

Bạn thực hiện tương tự từ bước 1 đến bước 3 như hướng dẫn tắt âm.

Bước 1: Nhấn vào biểu tượng menu ở dưới cùng bên phải.

Bước 2: Nhấn vào Cài đặt & quyền riêng tư > Nhấn Cài đặt.

Bước 3: Nhấn vào Âm thanh trong mục File phương tiện và danh bạ.

Riêng bước 4: Tại mục âm thanh trong ứng dụng, kéo sang phải để bật âm thanh thông báo.

Kéo sang phải để bật âm thanh thông báo

– Hướng dẫn trên máy tính

Bạn thực hiện tương tự từ bước 1 đến bước 4 như hướng dẫn tắt âm.

Bước 1: Nhấp vào biểu tượng mũi tên ở trên cùng bên phải.

Bước 2: Chọn Cài đặt & Quyền riêng tư > Nhấn Cài đặt.

Bước 3: Nhấp vào Thông báo ở bên trái.

Bước 4: Cuộn xuống Cách bạn nhận thông báo > Nhấn vào Trình duyệt.

Riêng bước 5: Chọn vào bên cạnh loại thông báo và trượt sang phải để bật âm thanh thông báo.

Trượt sang phải để bật âm thanh thông báo

Một số mẫu laptop đang kinh doanh tại Thế Giới Di Động:

Vừa rồi là cách tắt, bật âm thanh thông báo trên Facebook đơn giản nhất. Chúc bạn thực hiện thành công!

#Cách #tắt #bật #âm #thanh #thông #báo #trên #Facebook #đơn #giản #nhất

Việc để chuông báo đôi lúc gây phiền khi bạn cần tập trung làm việc. Bài viết sau sẽ giúp bạn chủ động tắt và bật thông báo trên Facebook qua điện thoại và máy tính một cách đơn giản, cùng theo dõi ngay nhé!

1. Cách tắt âm thanh thông báo trên Facebook

– Hướng dẫn trên điện thoại

Bước 1: Nhấn vào biểu tượng menu ở dưới cùng bên phải Facebook.

Nhấn vào biểu tượng menu ở dưới cùng bên phải

Bước 2: Nhấn vào Cài đặt & quyền riêng tư > Nhấn Cài đặt.

Nhấn vào Cài đặt & quyền riêng tư > Nhấn Cài đặt.

Bước 3: Nhấn vào Âm thanh trong mục File phương tiện và danh bạ.

Nhấn vào Âm thanh trong mục File phương tiện và danh bạ

Bước 4: Tại mục Âm thanh trong ứng dụng, kéo sang trái để tắt âm thanh thông báo.

Kéo sang trái để tắt âm thanh thông báo

– Hướng dẫn trên máy tính

Bước 1: Nhấn vào biểu tượng mũi tên ở trên cùng bên phải Facebook.

Nhấn vào biểu tượng mũi tên ở trên cùng bên phải

Bước 2: Chọn Cài đặt & Quyền riêng tư > Nhấn Cài đặt.

 Chọn Cài đặt & Quyền riêng tư > Nhấn Cài đặt.

Bước 3: Nhấn vào Thông báo ở bên trái.

Nhấn vào Thông báo ở bên trái.

Bước 4: Cuộn xuống Cách bạn nhận thông báo > Nhấn vào Trình duyệt.

Cuộn xuống Cách bạn nhận thông báo. Nhấn vào Trình duyệt

Bước 5: Bên dưới Âm thanh, chọn vào bên cạnh loại thông báo và trượt sang trái để tắt âm thanh thông báo.

Trượt sang trái để tắt âm thanh thông báo

2. Cách bật âm thanh thông báo trên Facebook

– Hướng dẫn trên điện thoại

Bạn thực hiện tương tự từ bước 1 đến bước 3 như hướng dẫn tắt âm.

Bước 1: Nhấn vào biểu tượng menu ở dưới cùng bên phải.

Bước 2: Nhấn vào Cài đặt & quyền riêng tư > Nhấn Cài đặt.

Bước 3: Nhấn vào Âm thanh trong mục File phương tiện và danh bạ.

Riêng bước 4: Tại mục âm thanh trong ứng dụng, kéo sang phải để bật âm thanh thông báo.

Kéo sang phải để bật âm thanh thông báo

– Hướng dẫn trên máy tính

Bạn thực hiện tương tự từ bước 1 đến bước 4 như hướng dẫn tắt âm.

Bước 1: Nhấp vào biểu tượng mũi tên ở trên cùng bên phải.

Bước 2: Chọn Cài đặt & Quyền riêng tư > Nhấn Cài đặt.

Bước 3: Nhấp vào Thông báo ở bên trái.

  Top 7 ứng dụng chặn tin nhắn và cuộc gọi spam trên điện thoại Android

Bước 4: Cuộn xuống Cách bạn nhận thông báo > Nhấn vào Trình duyệt.

Riêng bước 5: Chọn vào bên cạnh loại thông báo và trượt sang phải để bật âm thanh thông báo.

Trượt sang phải để bật âm thanh thông báo

Một số mẫu laptop đang kinh doanh tại Thế Giới Di Động:

Vừa rồi là cách tắt, bật âm thanh thông báo trên Facebook đơn giản nhất. Chúc bạn thực hiện thành công!

#Cách #tắt #bật #âm #thanh #thông #báo #trên #Facebook #đơn #giản #nhất

Việc để chuông báo đôi lúc gây phiền khi bạn cần tập trung làm việc. Bài viết sau sẽ giúp bạn chủ động tắt và bật thông báo trên Facebook qua điện thoại và máy tính một cách đơn giản, cùng theo dõi ngay nhé!

1. Cách tắt âm thanh thông báo trên Facebook

– Hướng dẫn trên điện thoại

Bước 1: Nhấn vào biểu tượng menu ở dưới cùng bên phải Facebook.

Nhấn vào biểu tượng menu ở dưới cùng bên phải

Bước 2: Nhấn vào Cài đặt & quyền riêng tư > Nhấn Cài đặt.

Nhấn vào Cài đặt & quyền riêng tư > Nhấn Cài đặt.

Bước 3: Nhấn vào Âm thanh trong mục File phương tiện và danh bạ.

Nhấn vào Âm thanh trong mục File phương tiện và danh bạ

Bước 4: Tại mục Âm thanh trong ứng dụng, kéo sang trái để tắt âm thanh thông báo.

Kéo sang trái để tắt âm thanh thông báo

– Hướng dẫn trên máy tính

Bước 1: Nhấn vào biểu tượng mũi tên ở trên cùng bên phải Facebook.

Nhấn vào biểu tượng mũi tên ở trên cùng bên phải

Bước 2: Chọn Cài đặt & Quyền riêng tư > Nhấn Cài đặt.

 Chọn Cài đặt & Quyền riêng tư > Nhấn Cài đặt.

Bước 3: Nhấn vào Thông báo ở bên trái.

Nhấn vào Thông báo ở bên trái.

Bước 4: Cuộn xuống Cách bạn nhận thông báo > Nhấn vào Trình duyệt.

Cuộn xuống Cách bạn nhận thông báo. Nhấn vào Trình duyệt

Bước 5: Bên dưới Âm thanh, chọn vào bên cạnh loại thông báo và trượt sang trái để tắt âm thanh thông báo.

Trượt sang trái để tắt âm thanh thông báo

2. Cách bật âm thanh thông báo trên Facebook

– Hướng dẫn trên điện thoại

Bạn thực hiện tương tự từ bước 1 đến bước 3 như hướng dẫn tắt âm.

Bước 1: Nhấn vào biểu tượng menu ở dưới cùng bên phải.

Bước 2: Nhấn vào Cài đặt & quyền riêng tư > Nhấn Cài đặt.

Bước 3: Nhấn vào Âm thanh trong mục File phương tiện và danh bạ.

Riêng bước 4: Tại mục âm thanh trong ứng dụng, kéo sang phải để bật âm thanh thông báo.

Kéo sang phải để bật âm thanh thông báo

– Hướng dẫn trên máy tính

Bạn thực hiện tương tự từ bước 1 đến bước 4 như hướng dẫn tắt âm.

Bước 1: Nhấp vào biểu tượng mũi tên ở trên cùng bên phải.

Bước 2: Chọn Cài đặt & Quyền riêng tư > Nhấn Cài đặt.

Bước 3: Nhấp vào Thông báo ở bên trái.

Bước 4: Cuộn xuống Cách bạn nhận thông báo > Nhấn vào Trình duyệt.

Riêng bước 5: Chọn vào bên cạnh loại thông báo và trượt sang phải để bật âm thanh thông báo.

Trượt sang phải để bật âm thanh thông báo

Một số mẫu laptop đang kinh doanh tại Thế Giới Di Động:

Vừa rồi là cách tắt, bật âm thanh thông báo trên Facebook đơn giản nhất. Chúc bạn thực hiện thành công!

#Cách #tắt #bật #âm #thanh #thông #báo #trên #Facebook #đơn #giản #nhất

Việc để chuông báo đôi lúc gây phiền khi bạn cần tập trung làm việc. Bài viết sau sẽ giúp bạn chủ động tắt và bật thông báo trên Facebook qua điện thoại và máy tính một cách đơn giản, cùng theo dõi ngay nhé!

1. Cách tắt âm thanh thông báo trên Facebook

– Hướng dẫn trên điện thoại

Bước 1: Nhấn vào biểu tượng menu ở dưới cùng bên phải Facebook.

Nhấn vào biểu tượng menu ở dưới cùng bên phải

Bước 2: Nhấn vào Cài đặt & quyền riêng tư > Nhấn Cài đặt.

Nhấn vào Cài đặt & quyền riêng tư > Nhấn Cài đặt.

Bước 3: Nhấn vào Âm thanh trong mục File phương tiện và danh bạ.

Nhấn vào Âm thanh trong mục File phương tiện và danh bạ

Bước 4: Tại mục Âm thanh trong ứng dụng, kéo sang trái để tắt âm thanh thông báo.

Kéo sang trái để tắt âm thanh thông báo

– Hướng dẫn trên máy tính

Bước 1: Nhấn vào biểu tượng mũi tên ở trên cùng bên phải Facebook.

Nhấn vào biểu tượng mũi tên ở trên cùng bên phải

Bước 2: Chọn Cài đặt & Quyền riêng tư > Nhấn Cài đặt.

 Chọn Cài đặt & Quyền riêng tư > Nhấn Cài đặt.

Bước 3: Nhấn vào Thông báo ở bên trái.

Nhấn vào Thông báo ở bên trái.

Bước 4: Cuộn xuống Cách bạn nhận thông báo > Nhấn vào Trình duyệt.

Cuộn xuống Cách bạn nhận thông báo. Nhấn vào Trình duyệt

Bước 5: Bên dưới Âm thanh, chọn vào bên cạnh loại thông báo và trượt sang trái để tắt âm thanh thông báo.

Trượt sang trái để tắt âm thanh thông báo

2. Cách bật âm thanh thông báo trên Facebook

– Hướng dẫn trên điện thoại

Bạn thực hiện tương tự từ bước 1 đến bước 3 như hướng dẫn tắt âm.

Bước 1: Nhấn vào biểu tượng menu ở dưới cùng bên phải.

Bước 2: Nhấn vào Cài đặt & quyền riêng tư > Nhấn Cài đặt.

Bước 3: Nhấn vào Âm thanh trong mục File phương tiện và danh bạ.

Riêng bước 4: Tại mục âm thanh trong ứng dụng, kéo sang phải để bật âm thanh thông báo.

Kéo sang phải để bật âm thanh thông báo

– Hướng dẫn trên máy tính

Bạn thực hiện tương tự từ bước 1 đến bước 4 như hướng dẫn tắt âm.

Bước 1: Nhấp vào biểu tượng mũi tên ở trên cùng bên phải.

Bước 2: Chọn Cài đặt & Quyền riêng tư > Nhấn Cài đặt.

Bước 3: Nhấp vào Thông báo ở bên trái.

Bước 4: Cuộn xuống Cách bạn nhận thông báo > Nhấn vào Trình duyệt.

Riêng bước 5: Chọn vào bên cạnh loại thông báo và trượt sang phải để bật âm thanh thông báo.

Trượt sang phải để bật âm thanh thông báo

Một số mẫu laptop đang kinh doanh tại Thế Giới Di Động:

Vừa rồi là cách tắt, bật âm thanh thông báo trên Facebook đơn giản nhất. Chúc bạn thực hiện thành công!


  • Tổng hợp: giasuthehe.com
  • Nguồn: internet

Related Articles

Back to top button