Hỏi đáp

Cách sử dụng ứng dụng Trung tâm bảo mật trên các dòng máy OPPO

Trung tâm bảo mật là một ứng dụng đi kèm trên các sản phẩm điện thoại OPPO có tác dụng dọn dẹp bộ nhớ, khóa ứng dụng, ẩn ứng dụng. Bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn sử dụng ứng dụng Trung tâm bảo mật trên OPPO nhé!

1. Lợi ích của việc sử dụng ứng dụng Trung tâm bảo mật

Quét nhanh: Cho phép giải phóng bộ nhớ các ứng dụng.

Dọn dẹp & tăng tốc: Giúp bạn dọn dẹp các bộ nhớ đệm và tăng tốc ứng dụng.

Quyền bảo mật: Giúp bạn có thể thiết lập khóa màn hình, ẩn hình ảnh, danh bạ trên OPPO.

Quét virus: Phát hiện các phần mềm và tập tin chứa mã độc gây hại cho máy.

2. Hướng dẫn cách sử dụng ứng dụng Trung tâm bảo mật trên OPPO

Hướng dẫn nhanh:

– Quét nhanh: Quét nhanh > Tối ưu hóa một chạm.

– Dọn dẹp & tăng tốc: Dọn dẹp & tăng tốc > Dọn dẹp đầy đủ > Xóa.

– Mã hóa ứng dụng bằng Quyền bảo mật: Quyền bảo mật > Mã hóa ứng dụng > Chọn ứng dụng mã hóa.

– Quét virus: Quét virus > Xong.

Sản phẩm thực hiện: OPPO F1s

1. Quét nhanh

– Bước 1: Vào Trung tâm bảo mật

Đầu tiên bạn vào Trung tâm bảo mật.

– Bước 2: Chọn Quét nhanh

Tiếp theo bạn chọn Quét nhanh.

Chọn Quét nhanh

– Bước 3: Chọn Tối ưu hóa một chạm

Cuối cùng bạn chờ máy quét xong thì chọn Tối ưu hóa một chạm.

Chọn Tối ưu hóa ứng dụng

2. Dọn dẹp và tăng tốc

– Bước 1: Chọn Dọn dẹp & tăng tốc

Đầu tiên ở trung tâm bảo mật bạn chọn Dọn dẹp & tăng tốc.

Chọn Dọn dẹp & tăng tốc

– Bước 2: Chọn Dọn dẹp đầy đủ

Tại đây bạn chọn Dọn dẹp đầy đủ > Chọn Xóa.

Chọn Dọn dẹp đầy đủ -> Xóa

3. Mã hóa ứng dụng bằng Quyền bảo mật

– Bước 1: Chọn Quyền bảo mật

Đầu tiên ở trung tâm bảo mật bạn chọn Quyền bảo mật.

Chọn Quyền bảo mật

– Bước 2: Chọn Mã hóa ứng dụng

Tiếp theo bạn chọn Mã hóa ứng dụng.

Chọn Mã hóa ứng dụng

– Bước 3: Chọn vào ứng dụng muốn mã hóa

Cuối cùng bạn bật những ứng dụng muốn mã hóa lên.

Chọn vào ứng dụng muốn mã hóa

4. Quét virus

– Bước 1: Chọn Quét virus

Đầu tiên tại Trung tâm bảo mật bạn chọn Quét virus.

 Chọn Quét virus

– Bước 2: Chọn Xong

Sau đó chờ máy quét xong bạn chọn Xong để hoàn tất.

Chọn Xong

Như vậy mình đã hướng dẫn cho bạn sử dụng ứng dụng Trung tâm bảo mật trên các dòng máy OPPO một cách dễ dàng rồi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

Chúc các bạn thành công.

Các bạn tham khảo sản phẩm điện thoại OPPO đang được kinh doanh tại Thế Giới Di Động:

Hỏi Đáp Thế Giới Di Động


Thông tin thêm

Cách sử dụng ứng dụng Trung tâm bảo mật trên các dòng máy OPPO

#Cách #sử #dụng #ứng #dụng #Trung #tâm #bảo #mật #trên #các #dòng #máy #OPPO

Trung tâm bảo mật là một ứng dụng đi kèm trên các sản phẩm điện thoại OPPO có tác dụng dọn dẹp bộ nhớ, khóa ứng dụng, ẩn ứng dụng. Bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn sử dụng ứng dụng Trung tâm bảo mật trên OPPO nhé!

1. Lợi ích của việc sử dụng ứng dụng Trung tâm bảo mật

Quét nhanh: Cho phép giải phóng bộ nhớ các ứng dụng.

Dọn dẹp & tăng tốc: Giúp bạn dọn dẹp các bộ nhớ đệm và tăng tốc ứng dụng.

Quyền bảo mật: Giúp bạn có thể thiết lập khóa màn hình, ẩn hình ảnh, danh bạ trên OPPO.

Quét virus: Phát hiện các phần mềm và tập tin chứa mã độc gây hại cho máy.

2. Hướng dẫn cách sử dụng ứng dụng Trung tâm bảo mật trên OPPO

Hướng dẫn nhanh:

– Quét nhanh: Quét nhanh > Tối ưu hóa một chạm.

– Dọn dẹp & tăng tốc: Dọn dẹp & tăng tốc > Dọn dẹp đầy đủ > Xóa.

– Mã hóa ứng dụng bằng Quyền bảo mật: Quyền bảo mật > Mã hóa ứng dụng > Chọn ứng dụng mã hóa.

– Quét virus: Quét virus > Xong.

Sản phẩm thực hiện: OPPO F1s

1. Quét nhanh

– Bước 1: Vào Trung tâm bảo mật

Đầu tiên bạn vào Trung tâm bảo mật.

Vào Trung tâm bảo mật

– Bước 2: Chọn Quét nhanh

Tiếp theo bạn chọn Quét nhanh.

Chọn Quét nhanh

– Bước 3: Chọn Tối ưu hóa một chạm

Cuối cùng bạn chờ máy quét xong thì chọn Tối ưu hóa một chạm.

Chọn Tối ưu hóa ứng dụng

2. Dọn dẹp và tăng tốc

– Bước 1: Chọn Dọn dẹp & tăng tốc

Đầu tiên ở trung tâm bảo mật bạn chọn Dọn dẹp & tăng tốc.

Chọn Dọn dẹp & tăng tốc

– Bước 2: Chọn Dọn dẹp đầy đủ

Tại đây bạn chọn Dọn dẹp đầy đủ > Chọn Xóa.

Chọn Dọn dẹp đầy đủ -> Xóa

3. Mã hóa ứng dụng bằng Quyền bảo mật

– Bước 1: Chọn Quyền bảo mật

Đầu tiên ở trung tâm bảo mật bạn chọn Quyền bảo mật.

Chọn Quyền bảo mật

– Bước 2: Chọn Mã hóa ứng dụng

Tiếp theo bạn chọn Mã hóa ứng dụng.

Chọn Mã hóa ứng dụng

– Bước 3: Chọn vào ứng dụng muốn mã hóa

Cuối cùng bạn bật những ứng dụng muốn mã hóa lên.

Chọn vào ứng dụng muốn mã hóa

4. Quét virus

– Bước 1: Chọn Quét virus

Đầu tiên tại Trung tâm bảo mật bạn chọn Quét virus.

 Chọn Quét virus

– Bước 2: Chọn Xong

Sau đó chờ máy quét xong bạn chọn Xong để hoàn tất.

Chọn Xong

Như vậy mình đã hướng dẫn cho bạn sử dụng ứng dụng Trung tâm bảo mật trên các dòng máy OPPO một cách dễ dàng rồi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

Chúc các bạn thành công.

Các bạn tham khảo sản phẩm điện thoại OPPO đang được kinh doanh tại Thế Giới Di Động:

Hỏi Đáp Thế Giới Di Động

#Cách #sử #dụng #ứng #dụng #Trung #tâm #bảo #mật #trên #các #dòng #máy #OPPO

Trung tâm bảo mật là một ứng dụng đi kèm trên các sản phẩm điện thoại OPPO có tác dụng dọn dẹp bộ nhớ, khóa ứng dụng, ẩn ứng dụng. Bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn sử dụng ứng dụng Trung tâm bảo mật trên OPPO nhé!

1. Lợi ích của việc sử dụng ứng dụng Trung tâm bảo mật

Quét nhanh: Cho phép giải phóng bộ nhớ các ứng dụng.

Dọn dẹp & tăng tốc: Giúp bạn dọn dẹp các bộ nhớ đệm và tăng tốc ứng dụng.

Quyền bảo mật: Giúp bạn có thể thiết lập khóa màn hình, ẩn hình ảnh, danh bạ trên OPPO.

Quét virus: Phát hiện các phần mềm và tập tin chứa mã độc gây hại cho máy.

2. Hướng dẫn cách sử dụng ứng dụng Trung tâm bảo mật trên OPPO

Sản phẩm thực hiện: OPPO F1s

1. Quét nhanh

– Bước 1: Vào Trung tâm bảo mật

Đầu tiên bạn vào Trung tâm bảo mật.

Vào Trung tâm bảo mật

– Bước 2: Chọn Quét nhanh

Tiếp theo bạn chọn Quét nhanh.

Chọn Quét nhanh

– Bước 3: Chọn Tối ưu hóa một chạm

Cuối cùng bạn chờ máy quét xong thì chọn Tối ưu hóa một chạm.

Chọn Tối ưu hóa ứng dụng

2. Dọn dẹp và tăng tốc

– Bước 1: Chọn Dọn dẹp & tăng tốc

Đầu tiên ở trung tâm bảo mật bạn chọn Dọn dẹp & tăng tốc.

Chọn Dọn dẹp & tăng tốc

– Bước 2: Chọn Dọn dẹp đầy đủ

Tại đây bạn chọn Dọn dẹp đầy đủ > Chọn Xóa.

Chọn Dọn dẹp đầy đủ -> Xóa

3. Mã hóa ứng dụng bằng Quyền bảo mật

– Bước 1: Chọn Quyền bảo mật

Đầu tiên ở trung tâm bảo mật bạn chọn Quyền bảo mật.

Chọn Quyền bảo mật

– Bước 2: Chọn Mã hóa ứng dụng

Tiếp theo bạn chọn Mã hóa ứng dụng.

Chọn Mã hóa ứng dụng

– Bước 3: Chọn vào ứng dụng muốn mã hóa

Cuối cùng bạn bật những ứng dụng muốn mã hóa lên.

Chọn vào ứng dụng muốn mã hóa

4. Quét virus

– Bước 1: Chọn Quét virus

Đầu tiên tại Trung tâm bảo mật bạn chọn Quét virus.

 Chọn Quét virus

– Bước 2: Chọn Xong

Sau đó chờ máy quét xong bạn chọn Xong để hoàn tất.

Chọn Xong

Như vậy mình đã hướng dẫn cho bạn sử dụng ứng dụng Trung tâm bảo mật trên các dòng máy OPPO một cách dễ dàng rồi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

Chúc các bạn thành công.

Các bạn tham khảo sản phẩm điện thoại OPPO đang được kinh doanh tại Thế Giới Di Động:

Hỏi Đáp Thế Giới Di Động

#Cách #sử #dụng #ứng #dụng #Trung #tâm #bảo #mật #trên #các #dòng #máy #OPPO

Trung tâm bảo mật là một ứng dụng đi kèm trên các sản phẩm điện thoại OPPO có tác dụng dọn dẹp bộ nhớ, khóa ứng dụng, ẩn ứng dụng. Bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn sử dụng ứng dụng Trung tâm bảo mật trên OPPO nhé!

1. Lợi ích của việc sử dụng ứng dụng Trung tâm bảo mật

Quét nhanh: Cho phép giải phóng bộ nhớ các ứng dụng.

Dọn dẹp & tăng tốc: Giúp bạn dọn dẹp các bộ nhớ đệm và tăng tốc ứng dụng.

Quyền bảo mật: Giúp bạn có thể thiết lập khóa màn hình, ẩn hình ảnh, danh bạ trên OPPO.

Quét virus: Phát hiện các phần mềm và tập tin chứa mã độc gây hại cho máy.

2. Hướng dẫn cách sử dụng ứng dụng Trung tâm bảo mật trên OPPO

Hướng dẫn nhanh:

– Quét nhanh: Quét nhanh > Tối ưu hóa một chạm.

– Dọn dẹp & tăng tốc: Dọn dẹp & tăng tốc > Dọn dẹp đầy đủ > Xóa.

– Mã hóa ứng dụng bằng Quyền bảo mật: Quyền bảo mật > Mã hóa ứng dụng > Chọn ứng dụng mã hóa.

– Quét virus: Quét virus > Xong.

Sản phẩm thực hiện: OPPO F1s

1. Quét nhanh

– Bước 1: Vào Trung tâm bảo mật

Đầu tiên bạn vào Trung tâm bảo mật.

Vào Trung tâm bảo mật

– Bước 2: Chọn Quét nhanh

Tiếp theo bạn chọn Quét nhanh.

Chọn Quét nhanh

– Bước 3: Chọn Tối ưu hóa một chạm

Cuối cùng bạn chờ máy quét xong thì chọn Tối ưu hóa một chạm.

Chọn Tối ưu hóa ứng dụng

2. Dọn dẹp và tăng tốc

– Bước 1: Chọn Dọn dẹp & tăng tốc

Đầu tiên ở trung tâm bảo mật bạn chọn Dọn dẹp & tăng tốc.

Chọn Dọn dẹp & tăng tốc

– Bước 2: Chọn Dọn dẹp đầy đủ

Tại đây bạn chọn Dọn dẹp đầy đủ > Chọn Xóa.

Chọn Dọn dẹp đầy đủ -> Xóa

3. Mã hóa ứng dụng bằng Quyền bảo mật

– Bước 1: Chọn Quyền bảo mật

Đầu tiên ở trung tâm bảo mật bạn chọn Quyền bảo mật.

Chọn Quyền bảo mật

– Bước 2: Chọn Mã hóa ứng dụng

Tiếp theo bạn chọn Mã hóa ứng dụng.

Chọn Mã hóa ứng dụng

– Bước 3: Chọn vào ứng dụng muốn mã hóa

Cuối cùng bạn bật những ứng dụng muốn mã hóa lên.

Chọn vào ứng dụng muốn mã hóa

4. Quét virus

– Bước 1: Chọn Quét virus

Đầu tiên tại Trung tâm bảo mật bạn chọn Quét virus.

 Chọn Quét virus

– Bước 2: Chọn Xong

Sau đó chờ máy quét xong bạn chọn Xong để hoàn tất.

Chọn Xong

Như vậy mình đã hướng dẫn cho bạn sử dụng ứng dụng Trung tâm bảo mật trên các dòng máy OPPO một cách dễ dàng rồi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

Chúc các bạn thành công.

Các bạn tham khảo sản phẩm điện thoại OPPO đang được kinh doanh tại Thế Giới Di Động:

Hỏi Đáp Thế Giới Di Động

#Cách #sử #dụng #ứng #dụng #Trung #tâm #bảo #mật #trên #các #dòng #máy #OPPO

Trung tâm bảo mật là một ứng dụng đi kèm trên các sản phẩm điện thoại OPPO có tác dụng dọn dẹp bộ nhớ, khóa ứng dụng, ẩn ứng dụng. Bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn sử dụng ứng dụng Trung tâm bảo mật trên OPPO nhé!

1. Lợi ích của việc sử dụng ứng dụng Trung tâm bảo mật

Quét nhanh: Cho phép giải phóng bộ nhớ các ứng dụng.

Dọn dẹp & tăng tốc: Giúp bạn dọn dẹp các bộ nhớ đệm và tăng tốc ứng dụng.

Quyền bảo mật: Giúp bạn có thể thiết lập khóa màn hình, ẩn hình ảnh, danh bạ trên OPPO.

Quét virus: Phát hiện các phần mềm và tập tin chứa mã độc gây hại cho máy.

2. Hướng dẫn cách sử dụng ứng dụng Trung tâm bảo mật trên OPPO

Hướng dẫn nhanh:

– Quét nhanh: Quét nhanh > Tối ưu hóa một chạm.

– Dọn dẹp & tăng tốc: Dọn dẹp & tăng tốc > Dọn dẹp đầy đủ > Xóa.

– Mã hóa ứng dụng bằng Quyền bảo mật: Quyền bảo mật > Mã hóa ứng dụng > Chọn ứng dụng mã hóa.

– Quét virus: Quét virus > Xong.

Sản phẩm thực hiện: OPPO F1s

1. Quét nhanh

– Bước 1: Vào Trung tâm bảo mật

Đầu tiên bạn vào Trung tâm bảo mật.

Vào Trung tâm bảo mật

– Bước 2: Chọn Quét nhanh

Tiếp theo bạn chọn Quét nhanh.

Chọn Quét nhanh

– Bước 3: Chọn Tối ưu hóa một chạm

Cuối cùng bạn chờ máy quét xong thì chọn Tối ưu hóa một chạm.

Chọn Tối ưu hóa ứng dụng

2. Dọn dẹp và tăng tốc

– Bước 1: Chọn Dọn dẹp & tăng tốc

Đầu tiên ở trung tâm bảo mật bạn chọn Dọn dẹp & tăng tốc.

  Hướng dẫn 4 cách căn giữa ô trong bảng trên Word cực đơn giản

Chọn Dọn dẹp & tăng tốc

– Bước 2: Chọn Dọn dẹp đầy đủ

Tại đây bạn chọn Dọn dẹp đầy đủ > Chọn Xóa.

Chọn Dọn dẹp đầy đủ -> Xóa

3. Mã hóa ứng dụng bằng Quyền bảo mật

– Bước 1: Chọn Quyền bảo mật

Đầu tiên ở trung tâm bảo mật bạn chọn Quyền bảo mật.

Chọn Quyền bảo mật

– Bước 2: Chọn Mã hóa ứng dụng

Tiếp theo bạn chọn Mã hóa ứng dụng.

Chọn Mã hóa ứng dụng

– Bước 3: Chọn vào ứng dụng muốn mã hóa

Cuối cùng bạn bật những ứng dụng muốn mã hóa lên.

Chọn vào ứng dụng muốn mã hóa

4. Quét virus

– Bước 1: Chọn Quét virus

Đầu tiên tại Trung tâm bảo mật bạn chọn Quét virus.

 Chọn Quét virus

– Bước 2: Chọn Xong

Sau đó chờ máy quét xong bạn chọn Xong để hoàn tất.

Chọn Xong

Như vậy mình đã hướng dẫn cho bạn sử dụng ứng dụng Trung tâm bảo mật trên các dòng máy OPPO một cách dễ dàng rồi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

Chúc các bạn thành công.

Các bạn tham khảo sản phẩm điện thoại OPPO đang được kinh doanh tại Thế Giới Di Động:

Hỏi Đáp Thế Giới Di Động

#Cách #sử #dụng #ứng #dụng #Trung #tâm #bảo #mật #trên #các #dòng #máy #OPPO

Trung tâm bảo mật là một ứng dụng đi kèm trên các sản phẩm điện thoại OPPO có tác dụng dọn dẹp bộ nhớ, khóa ứng dụng, ẩn ứng dụng. Bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn sử dụng ứng dụng Trung tâm bảo mật trên OPPO nhé!

1. Lợi ích của việc sử dụng ứng dụng Trung tâm bảo mật

Quét nhanh: Cho phép giải phóng bộ nhớ các ứng dụng.

Dọn dẹp & tăng tốc: Giúp bạn dọn dẹp các bộ nhớ đệm và tăng tốc ứng dụng.

Quyền bảo mật: Giúp bạn có thể thiết lập khóa màn hình, ẩn hình ảnh, danh bạ trên OPPO.

Quét virus: Phát hiện các phần mềm và tập tin chứa mã độc gây hại cho máy.

2. Hướng dẫn cách sử dụng ứng dụng Trung tâm bảo mật trên OPPO

Hướng dẫn nhanh:

– Quét nhanh: Quét nhanh > Tối ưu hóa một chạm.

– Dọn dẹp & tăng tốc: Dọn dẹp & tăng tốc > Dọn dẹp đầy đủ > Xóa.

– Mã hóa ứng dụng bằng Quyền bảo mật: Quyền bảo mật > Mã hóa ứng dụng > Chọn ứng dụng mã hóa.

– Quét virus: Quét virus > Xong.

Sản phẩm thực hiện: OPPO F1s

1. Quét nhanh

– Bước 1: Vào Trung tâm bảo mật

Đầu tiên bạn vào Trung tâm bảo mật.

Vào Trung tâm bảo mật

– Bước 2: Chọn Quét nhanh

Tiếp theo bạn chọn Quét nhanh.

Chọn Quét nhanh

– Bước 3: Chọn Tối ưu hóa một chạm

Cuối cùng bạn chờ máy quét xong thì chọn Tối ưu hóa một chạm.

Chọn Tối ưu hóa ứng dụng

2. Dọn dẹp và tăng tốc

– Bước 1: Chọn Dọn dẹp & tăng tốc

Đầu tiên ở trung tâm bảo mật bạn chọn Dọn dẹp & tăng tốc.

Chọn Dọn dẹp & tăng tốc

– Bước 2: Chọn Dọn dẹp đầy đủ

Tại đây bạn chọn Dọn dẹp đầy đủ > Chọn Xóa.

Chọn Dọn dẹp đầy đủ -> Xóa

3. Mã hóa ứng dụng bằng Quyền bảo mật

– Bước 1: Chọn Quyền bảo mật

Đầu tiên ở trung tâm bảo mật bạn chọn Quyền bảo mật.

Chọn Quyền bảo mật

– Bước 2: Chọn Mã hóa ứng dụng

Tiếp theo bạn chọn Mã hóa ứng dụng.

Chọn Mã hóa ứng dụng

– Bước 3: Chọn vào ứng dụng muốn mã hóa

Cuối cùng bạn bật những ứng dụng muốn mã hóa lên.

Chọn vào ứng dụng muốn mã hóa

4. Quét virus

– Bước 1: Chọn Quét virus

Đầu tiên tại Trung tâm bảo mật bạn chọn Quét virus.

 Chọn Quét virus

– Bước 2: Chọn Xong

Sau đó chờ máy quét xong bạn chọn Xong để hoàn tất.

Chọn Xong

Như vậy mình đã hướng dẫn cho bạn sử dụng ứng dụng Trung tâm bảo mật trên các dòng máy OPPO một cách dễ dàng rồi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

Chúc các bạn thành công.

Các bạn tham khảo sản phẩm điện thoại OPPO đang được kinh doanh tại Thế Giới Di Động:

Hỏi Đáp Thế Giới Di Động

#Cách #sử #dụng #ứng #dụng #Trung #tâm #bảo #mật #trên #các #dòng #máy #OPPO

Trung tâm bảo mật là một ứng dụng đi kèm trên các sản phẩm điện thoại OPPO có tác dụng dọn dẹp bộ nhớ, khóa ứng dụng, ẩn ứng dụng. Bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn sử dụng ứng dụng Trung tâm bảo mật trên OPPO nhé!

1. Lợi ích của việc sử dụng ứng dụng Trung tâm bảo mật

Quét nhanh: Cho phép giải phóng bộ nhớ các ứng dụng.

Dọn dẹp & tăng tốc: Giúp bạn dọn dẹp các bộ nhớ đệm và tăng tốc ứng dụng.

Quyền bảo mật: Giúp bạn có thể thiết lập khóa màn hình, ẩn hình ảnh, danh bạ trên OPPO.

Quét virus: Phát hiện các phần mềm và tập tin chứa mã độc gây hại cho máy.

2. Hướng dẫn cách sử dụng ứng dụng Trung tâm bảo mật trên OPPO

Hướng dẫn nhanh:

– Quét nhanh: Quét nhanh > Tối ưu hóa một chạm.

– Dọn dẹp & tăng tốc: Dọn dẹp & tăng tốc > Dọn dẹp đầy đủ > Xóa.

– Mã hóa ứng dụng bằng Quyền bảo mật: Quyền bảo mật > Mã hóa ứng dụng > Chọn ứng dụng mã hóa.

– Quét virus: Quét virus > Xong.

Sản phẩm thực hiện: OPPO F1s

1. Quét nhanh

– Bước 1: Vào Trung tâm bảo mật

Đầu tiên bạn vào Trung tâm bảo mật.

Vào Trung tâm bảo mật

– Bước 2: Chọn Quét nhanh

Tiếp theo bạn chọn Quét nhanh.

Chọn Quét nhanh

– Bước 3: Chọn Tối ưu hóa một chạm

Cuối cùng bạn chờ máy quét xong thì chọn Tối ưu hóa một chạm.

Chọn Tối ưu hóa ứng dụng

2. Dọn dẹp và tăng tốc

– Bước 1: Chọn Dọn dẹp & tăng tốc

Đầu tiên ở trung tâm bảo mật bạn chọn Dọn dẹp & tăng tốc.

Chọn Dọn dẹp & tăng tốc

– Bước 2: Chọn Dọn dẹp đầy đủ

Tại đây bạn chọn Dọn dẹp đầy đủ > Chọn Xóa.

Chọn Dọn dẹp đầy đủ -> Xóa

3. Mã hóa ứng dụng bằng Quyền bảo mật

– Bước 1: Chọn Quyền bảo mật

Đầu tiên ở trung tâm bảo mật bạn chọn Quyền bảo mật.

Chọn Quyền bảo mật

– Bước 2: Chọn Mã hóa ứng dụng

Tiếp theo bạn chọn Mã hóa ứng dụng.

Chọn Mã hóa ứng dụng

– Bước 3: Chọn vào ứng dụng muốn mã hóa

Cuối cùng bạn bật những ứng dụng muốn mã hóa lên.

Chọn vào ứng dụng muốn mã hóa

4. Quét virus

– Bước 1: Chọn Quét virus

Đầu tiên tại Trung tâm bảo mật bạn chọn Quét virus.

 Chọn Quét virus

– Bước 2: Chọn Xong

Sau đó chờ máy quét xong bạn chọn Xong để hoàn tất.

Chọn Xong

Như vậy mình đã hướng dẫn cho bạn sử dụng ứng dụng Trung tâm bảo mật trên các dòng máy OPPO một cách dễ dàng rồi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

Chúc các bạn thành công.

Các bạn tham khảo sản phẩm điện thoại OPPO đang được kinh doanh tại Thế Giới Di Động:

Hỏi Đáp Thế Giới Di Động


  • Tổng hợp: giasuthehe.com
  • Nguồn: internet

Related Articles

Back to top button