Hỏi đáp

Cách sao lưu dữ liệu trên iPhone đơn giản, hiệu quả, nhanh chóng

Sao lưu dữ liệu là một việc rất cần thiết, nó giúp bạn phòng ngừa các trường hợp mất dữ liệu đột ngột như điện thoại bị hư, bị mất,… Bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sao lưu dữ liệu trên iPhone vào iCloud đơn giản nhất.

1. Hướng dẫn cách sao lưu iPhone bằng iCloud

Bước 1: Chọn Cài đặt > Chọn Ô có tên người dùng như hình minh họa.

Bước 2: Chọn iCloud > Chọn Sao lưu iCloud.

Chọn iCloud > Chọn Sao lưu iCloud.

Bước 3: Gạt nút sang phải > Chọn OK và chờ đợi điện thoại sao lưu dữ liệu.

 Gạt nút sang phải > Chọn OK và chờ đợi điện thoại sao lưu dữ liệu.

2. Hướng dẫn cách sao lưu iPhone bằng máy tính

– Đối với máy tính Mac

Bước 1: Dùng cáp USB kết nối điện thoại với máy tính.

Bước 2: Chọn Finder.

 Chọn Finder.

Bước 3: Chọn thiết bị di động đã kết nối > Chọn Trust.

Chọn thiết bị di động đã kết nối > Chọn Trust.

Bước 4: Chọn Chế độ sao lưu phù hợp > Chọn Back Up Now và đợi máy tính sao lưu dữ liệu.

Chọn chế độ sao lưu phù hợp > Chọn Back Up Now và đợi máy tính sao lưu dữ liệu.

– Đối với máy tính Windows

Bước 1: Dùng cáp USB kết nối điện thoại với máy tính.

Bước 2: Truy cập iTunes > Chọn biểu tượng điện thoại như hình minh họa.

Truy cập iTunes > Chọn biểu tượng điện thoại như hình minh họa.

Bước 3: Chọn This Computer > Chọn Back Up Now.

Chọn This Computer > Chọn Back Up Now.

Bước 4: Chờ đợi máy tính sao lưu dữ liệu để hoàn tất.

Chờ đợi máy tính sao lưu dữ liệu để hoàn tất.

Bài viết đã hướng dẫn các bạn cách để sao lưu dữ liệu trên điện thoại iPhone, hy vọng các bạn sẽ thực hiện thành công.

Cám ơn các bạn đã theo dõi bài viết, hẹn gặp lại ở những bài viết tiếp theo.


Thông tin thêm

Cách sao lưu dữ liệu trên iPhone đơn giản, hiệu quả, nhanh chóng

#Cách #sao #lưu #dữ #liệu #trên #iPhone #đơn #giản #hiệu #quả #nhanh #chóng

Sao lưu dữ liệu là một việc rất cần thiết, nó giúp bạn phòng ngừa các trường hợp mất dữ liệu đột ngột như điện thoại bị hư, bị mất,… Bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sao lưu dữ liệu trên iPhone vào iCloud đơn giản nhất.

1. Hướng dẫn cách sao lưu iPhone bằng iCloud

Bước 1: Chọn Cài đặt > Chọn Ô có tên người dùng như hình minh họa.

Bước 1: Chọn Cài đặt > Chọn ô có tên người dùng như hình minh họa.

Bước 2: Chọn iCloud > Chọn Sao lưu iCloud.

Chọn iCloud > Chọn Sao lưu iCloud.

Bước 3: Gạt nút sang phải > Chọn OK và chờ đợi điện thoại sao lưu dữ liệu.

 Gạt nút sang phải > Chọn OK và chờ đợi điện thoại sao lưu dữ liệu.

2. Hướng dẫn cách sao lưu iPhone bằng máy tính

– Đối với máy tính Mac

Bước 1: Dùng cáp USB kết nối điện thoại với máy tính.

Bước 2: Chọn Finder.

 Chọn Finder.

Bước 3: Chọn thiết bị di động đã kết nối > Chọn Trust.

Chọn thiết bị di động đã kết nối > Chọn Trust.

Bước 4: Chọn Chế độ sao lưu phù hợp > Chọn Back Up Now và đợi máy tính sao lưu dữ liệu.

– Nếu bạn muốn sao lưu toàn bộ dữ liệu của máy tính thì chọn Back up all of the data on your iPhone to this Mac.

– Nếu bạn chỉ muốn sao lưu những dữ liệu quan trọng thì chọn Back up your most important data on your iPhone to iCloud.

Chọn chế độ sao lưu phù hợp > Chọn Back Up Now và đợi máy tính sao lưu dữ liệu.

– Đối với máy tính Windows

Bước 1: Dùng cáp USB kết nối điện thoại với máy tính.

Bước 2: Truy cập iTunes > Chọn biểu tượng điện thoại như hình minh họa.

Truy cập iTunes > Chọn biểu tượng điện thoại như hình minh họa.

Bước 3: Chọn This Computer > Chọn Back Up Now.

Chọn This Computer > Chọn Back Up Now.

Bước 4: Chờ đợi máy tính sao lưu dữ liệu để hoàn tất.

Chờ đợi máy tính sao lưu dữ liệu để hoàn tất.

Bài viết đã hướng dẫn các bạn cách để sao lưu dữ liệu trên điện thoại iPhone, hy vọng các bạn sẽ thực hiện thành công.

Cám ơn các bạn đã theo dõi bài viết, hẹn gặp lại ở những bài viết tiếp theo.

#Cách #sao #lưu #dữ #liệu #trên #iPhone #đơn #giản #hiệu #quả #nhanh #chóng

Sao lưu dữ liệu là một việc rất cần thiết, nó giúp bạn phòng ngừa các trường hợp mất dữ liệu đột ngột như điện thoại bị hư, bị mất,… Bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sao lưu dữ liệu trên iPhone vào iCloud đơn giản nhất.

1. Hướng dẫn cách sao lưu iPhone bằng iCloud

Bước 1: Chọn Cài đặt > Chọn Ô có tên người dùng như hình minh họa.

Bước 1: Chọn Cài đặt > Chọn ô có tên người dùng như hình minh họa.

Bước 2: Chọn iCloud > Chọn Sao lưu iCloud.

Chọn iCloud > Chọn Sao lưu iCloud.

Bước 3: Gạt nút sang phải > Chọn OK và chờ đợi điện thoại sao lưu dữ liệu.

 Gạt nút sang phải > Chọn OK và chờ đợi điện thoại sao lưu dữ liệu.

2. Hướng dẫn cách sao lưu iPhone bằng máy tính

– Đối với máy tính Mac

Bước 1: Dùng cáp USB kết nối điện thoại với máy tính.

Bước 2: Chọn Finder.

 Chọn Finder.

Bước 3: Chọn thiết bị di động đã kết nối > Chọn Trust.

Chọn thiết bị di động đã kết nối > Chọn Trust.

Bước 4: Chọn Chế độ sao lưu phù hợp > Chọn Back Up Now và đợi máy tính sao lưu dữ liệu.

– Nếu bạn muốn sao lưu toàn bộ dữ liệu của máy tính thì chọn Back up all of the data on your iPhone to this Mac.

– Nếu bạn chỉ muốn sao lưu những dữ liệu quan trọng thì chọn Back up your most important data on your iPhone to iCloud.

Chọn chế độ sao lưu phù hợp > Chọn Back Up Now và đợi máy tính sao lưu dữ liệu.

– Đối với máy tính Windows

Bước 1: Dùng cáp USB kết nối điện thoại với máy tính.

  MPC Cleaner là phần mềm gì? Cách gỡ bỏ MPC Cleaner chi tiết, dễ hiểu

Bước 2: Truy cập iTunes > Chọn biểu tượng điện thoại như hình minh họa.

Truy cập iTunes > Chọn biểu tượng điện thoại như hình minh họa.

Bước 3: Chọn This Computer > Chọn Back Up Now.

Chọn This Computer > Chọn Back Up Now.

Bước 4: Chờ đợi máy tính sao lưu dữ liệu để hoàn tất.

Chờ đợi máy tính sao lưu dữ liệu để hoàn tất.

Bài viết đã hướng dẫn các bạn cách để sao lưu dữ liệu trên điện thoại iPhone, hy vọng các bạn sẽ thực hiện thành công.

Cám ơn các bạn đã theo dõi bài viết, hẹn gặp lại ở những bài viết tiếp theo.

#Cách #sao #lưu #dữ #liệu #trên #iPhone #đơn #giản #hiệu #quả #nhanh #chóng

Sao lưu dữ liệu là một việc rất cần thiết, nó giúp bạn phòng ngừa các trường hợp mất dữ liệu đột ngột như điện thoại bị hư, bị mất,… Bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sao lưu dữ liệu trên iPhone vào iCloud đơn giản nhất.

1. Hướng dẫn cách sao lưu iPhone bằng iCloud

Bước 1: Chọn Cài đặt > Chọn Ô có tên người dùng như hình minh họa.

Bước 1: Chọn Cài đặt > Chọn ô có tên người dùng như hình minh họa.

Bước 2: Chọn iCloud > Chọn Sao lưu iCloud.

Chọn iCloud > Chọn Sao lưu iCloud.

Bước 3: Gạt nút sang phải > Chọn OK và chờ đợi điện thoại sao lưu dữ liệu.

 Gạt nút sang phải > Chọn OK và chờ đợi điện thoại sao lưu dữ liệu.

2. Hướng dẫn cách sao lưu iPhone bằng máy tính

– Đối với máy tính Mac

Bước 1: Dùng cáp USB kết nối điện thoại với máy tính.

Bước 2: Chọn Finder.

 Chọn Finder.

Bước 3: Chọn thiết bị di động đã kết nối > Chọn Trust.

Chọn thiết bị di động đã kết nối > Chọn Trust.

Bước 4: Chọn Chế độ sao lưu phù hợp > Chọn Back Up Now và đợi máy tính sao lưu dữ liệu.

– Nếu bạn muốn sao lưu toàn bộ dữ liệu của máy tính thì chọn Back up all of the data on your iPhone to this Mac.

– Nếu bạn chỉ muốn sao lưu những dữ liệu quan trọng thì chọn Back up your most important data on your iPhone to iCloud.

Chọn chế độ sao lưu phù hợp > Chọn Back Up Now và đợi máy tính sao lưu dữ liệu.

– Đối với máy tính Windows

Bước 1: Dùng cáp USB kết nối điện thoại với máy tính.

Bước 2: Truy cập iTunes > Chọn biểu tượng điện thoại như hình minh họa.

Truy cập iTunes > Chọn biểu tượng điện thoại như hình minh họa.

Bước 3: Chọn This Computer > Chọn Back Up Now.

Chọn This Computer > Chọn Back Up Now.

Bước 4: Chờ đợi máy tính sao lưu dữ liệu để hoàn tất.

Chờ đợi máy tính sao lưu dữ liệu để hoàn tất.

Bài viết đã hướng dẫn các bạn cách để sao lưu dữ liệu trên điện thoại iPhone, hy vọng các bạn sẽ thực hiện thành công.

Cám ơn các bạn đã theo dõi bài viết, hẹn gặp lại ở những bài viết tiếp theo.

#Cách #sao #lưu #dữ #liệu #trên #iPhone #đơn #giản #hiệu #quả #nhanh #chóng

Sao lưu dữ liệu là một việc rất cần thiết, nó giúp bạn phòng ngừa các trường hợp mất dữ liệu đột ngột như điện thoại bị hư, bị mất,… Bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sao lưu dữ liệu trên iPhone vào iCloud đơn giản nhất.

1. Hướng dẫn cách sao lưu iPhone bằng iCloud

Bước 1: Chọn Cài đặt > Chọn Ô có tên người dùng như hình minh họa.

Bước 1: Chọn Cài đặt > Chọn ô có tên người dùng như hình minh họa.

Bước 2: Chọn iCloud > Chọn Sao lưu iCloud.

Chọn iCloud > Chọn Sao lưu iCloud.

Bước 3: Gạt nút sang phải > Chọn OK và chờ đợi điện thoại sao lưu dữ liệu.

 Gạt nút sang phải > Chọn OK và chờ đợi điện thoại sao lưu dữ liệu.

2. Hướng dẫn cách sao lưu iPhone bằng máy tính

– Đối với máy tính Mac

Bước 1: Dùng cáp USB kết nối điện thoại với máy tính.

Bước 2: Chọn Finder.

 Chọn Finder.

Bước 3: Chọn thiết bị di động đã kết nối > Chọn Trust.

Chọn thiết bị di động đã kết nối > Chọn Trust.

Bước 4: Chọn Chế độ sao lưu phù hợp > Chọn Back Up Now và đợi máy tính sao lưu dữ liệu.

– Nếu bạn muốn sao lưu toàn bộ dữ liệu của máy tính thì chọn Back up all of the data on your iPhone to this Mac.

– Nếu bạn chỉ muốn sao lưu những dữ liệu quan trọng thì chọn Back up your most important data on your iPhone to iCloud.

Chọn chế độ sao lưu phù hợp > Chọn Back Up Now và đợi máy tính sao lưu dữ liệu.

– Đối với máy tính Windows

Bước 1: Dùng cáp USB kết nối điện thoại với máy tính.

  Cách bật/tắt xoay màn hình điện thoại Android cực kỳ đơn giản

Bước 2: Truy cập iTunes > Chọn biểu tượng điện thoại như hình minh họa.

Truy cập iTunes > Chọn biểu tượng điện thoại như hình minh họa.

Bước 3: Chọn This Computer > Chọn Back Up Now.

Chọn This Computer > Chọn Back Up Now.

Bước 4: Chờ đợi máy tính sao lưu dữ liệu để hoàn tất.

Chờ đợi máy tính sao lưu dữ liệu để hoàn tất.

Bài viết đã hướng dẫn các bạn cách để sao lưu dữ liệu trên điện thoại iPhone, hy vọng các bạn sẽ thực hiện thành công.

Cám ơn các bạn đã theo dõi bài viết, hẹn gặp lại ở những bài viết tiếp theo.

#Cách #sao #lưu #dữ #liệu #trên #iPhone #đơn #giản #hiệu #quả #nhanh #chóng

Sao lưu dữ liệu là một việc rất cần thiết, nó giúp bạn phòng ngừa các trường hợp mất dữ liệu đột ngột như điện thoại bị hư, bị mất,… Bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sao lưu dữ liệu trên iPhone vào iCloud đơn giản nhất.

1. Hướng dẫn cách sao lưu iPhone bằng iCloud

Bước 1: Chọn Cài đặt > Chọn Ô có tên người dùng như hình minh họa.

Bước 1: Chọn Cài đặt > Chọn ô có tên người dùng như hình minh họa.

Bước 2: Chọn iCloud > Chọn Sao lưu iCloud.

Chọn iCloud > Chọn Sao lưu iCloud.

Bước 3: Gạt nút sang phải > Chọn OK và chờ đợi điện thoại sao lưu dữ liệu.

 Gạt nút sang phải > Chọn OK và chờ đợi điện thoại sao lưu dữ liệu.

2. Hướng dẫn cách sao lưu iPhone bằng máy tính

– Đối với máy tính Mac

Bước 1: Dùng cáp USB kết nối điện thoại với máy tính.

Bước 2: Chọn Finder.

 Chọn Finder.

Bước 3: Chọn thiết bị di động đã kết nối > Chọn Trust.

Chọn thiết bị di động đã kết nối > Chọn Trust.

Bước 4: Chọn Chế độ sao lưu phù hợp > Chọn Back Up Now và đợi máy tính sao lưu dữ liệu.

– Nếu bạn muốn sao lưu toàn bộ dữ liệu của máy tính thì chọn Back up all of the data on your iPhone to this Mac.

– Nếu bạn chỉ muốn sao lưu những dữ liệu quan trọng thì chọn Back up your most important data on your iPhone to iCloud.

Chọn chế độ sao lưu phù hợp > Chọn Back Up Now và đợi máy tính sao lưu dữ liệu.

– Đối với máy tính Windows

Bước 1: Dùng cáp USB kết nối điện thoại với máy tính.

Bước 2: Truy cập iTunes > Chọn biểu tượng điện thoại như hình minh họa.

Truy cập iTunes > Chọn biểu tượng điện thoại như hình minh họa.

Bước 3: Chọn This Computer > Chọn Back Up Now.

Chọn This Computer > Chọn Back Up Now.

Bước 4: Chờ đợi máy tính sao lưu dữ liệu để hoàn tất.

Chờ đợi máy tính sao lưu dữ liệu để hoàn tất.

Bài viết đã hướng dẫn các bạn cách để sao lưu dữ liệu trên điện thoại iPhone, hy vọng các bạn sẽ thực hiện thành công.

Cám ơn các bạn đã theo dõi bài viết, hẹn gặp lại ở những bài viết tiếp theo.

#Cách #sao #lưu #dữ #liệu #trên #iPhone #đơn #giản #hiệu #quả #nhanh #chóng

Sao lưu dữ liệu là một việc rất cần thiết, nó giúp bạn phòng ngừa các trường hợp mất dữ liệu đột ngột như điện thoại bị hư, bị mất,… Bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sao lưu dữ liệu trên iPhone vào iCloud đơn giản nhất.

1. Hướng dẫn cách sao lưu iPhone bằng iCloud

Bước 1: Chọn Cài đặt > Chọn Ô có tên người dùng như hình minh họa.

Bước 1: Chọn Cài đặt > Chọn ô có tên người dùng như hình minh họa.

Bước 2: Chọn iCloud > Chọn Sao lưu iCloud.

Chọn iCloud > Chọn Sao lưu iCloud.

Bước 3: Gạt nút sang phải > Chọn OK và chờ đợi điện thoại sao lưu dữ liệu.

 Gạt nút sang phải > Chọn OK và chờ đợi điện thoại sao lưu dữ liệu.

2. Hướng dẫn cách sao lưu iPhone bằng máy tính

– Đối với máy tính Mac

Bước 1: Dùng cáp USB kết nối điện thoại với máy tính.

Bước 2: Chọn Finder.

 Chọn Finder.

Bước 3: Chọn thiết bị di động đã kết nối > Chọn Trust.

Chọn thiết bị di động đã kết nối > Chọn Trust.

Bước 4: Chọn Chế độ sao lưu phù hợp > Chọn Back Up Now và đợi máy tính sao lưu dữ liệu.

– Nếu bạn muốn sao lưu toàn bộ dữ liệu của máy tính thì chọn Back up all of the data on your iPhone to this Mac.

– Nếu bạn chỉ muốn sao lưu những dữ liệu quan trọng thì chọn Back up your most important data on your iPhone to iCloud.

Chọn chế độ sao lưu phù hợp > Chọn Back Up Now và đợi máy tính sao lưu dữ liệu.

– Đối với máy tính Windows

Bước 1: Dùng cáp USB kết nối điện thoại với máy tính.

Bước 2: Truy cập iTunes > Chọn biểu tượng điện thoại như hình minh họa.

Truy cập iTunes > Chọn biểu tượng điện thoại như hình minh họa.

Bước 3: Chọn This Computer > Chọn Back Up Now.

Chọn This Computer > Chọn Back Up Now.

Bước 4: Chờ đợi máy tính sao lưu dữ liệu để hoàn tất.

Chờ đợi máy tính sao lưu dữ liệu để hoàn tất.

Bài viết đã hướng dẫn các bạn cách để sao lưu dữ liệu trên điện thoại iPhone, hy vọng các bạn sẽ thực hiện thành công.

Cám ơn các bạn đã theo dõi bài viết, hẹn gặp lại ở những bài viết tiếp theo.


  • Tổng hợp: giasuthehe.com
  • Nguồn: internet

Related Articles

Back to top button