Hướng dẫn các em lớp 1 đếm số đoạn thẳng của 1 hình vẽ cho trước dễ hiểu và đơn giản. Toán lớp 1, phương pháp đếm số đoạn thẳng.
#bibon1217, #toánlớp1, #đếmđoạnthẳng


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *