Bé vui học toán lớp 1 – Phép cộng phạm vi 6-10 phần 1Bé làm các phép toán trong phạm vi từ 6-10 có đáp án kèm theo

Bé vui học toán lớp 1 – Phép cộng phạm vi 1 – 5 https://youtu.be/oxPunhDuPjQ

Các bạn nhỏ cùng bạn Như học ghép các vần với các phụ âm đầu nhé
Bé học ghép vần với phụ âm B phần 1 – ghép 2 chữ cái https://youtu.be/1h11Xi8hbnk
Bé ghép vần với phụ âm B phần 2 – ghép 2 chữ cái https://youtu.be/CH8bYKUTrBA
Bé học ghép vần với phụ âm C – ghép 2 chữ cái https://youtu.be/semJdKEikcA
Bé học ghép vần với phụ âm Đ phần 2 – ghép 2 chữ cái https://youtu.be/CZQgH4pSd-8
Bé học ghép vần với phụ âm Đ phần 1 – ghép 2 chữ cái https://youtu.be/oRuEMgACE2U
Bé học ghép vần với phụ âm D phần 1 – ghép 2 chữ cái https://youtu.be/-YMtKRwO0Fg
Bé học ghép vần với phụ âm D phần 2 – ghép 2 chữ cái https://youtu.be/AuvtArWcueU
Bé học ghép vần với phụ âm G – ghép 2 chữ cái https://youtu.be/LfaFWuZF6_A
Bé học ghép vần với phụ âm H phần 1- ghép 2 chữ cái

Bé học ghép vần với phụ âm H phần 2 – ghép 2 chữ cái https://youtu.be/UNYjVO5yzOU
Bé học ghép vần với phụ âm K – ghép 2 chữ cái https://youtu.be/ywl-icmNOFU
Bé học ghép vần với phụ âm L phần 1 – ghép 2 chữ cái https://youtu.be/Nq4EhRCj5jg
Bé học ghép vần với phụ âm L phần 2 – ghép 2 chữ cái https://youtu.be/_Psq8ixuuig
Bé học ghép vần với phụ âm M – ghép 2 chữ cái https://youtu.be/aorrFD7irmU
Bé học ghép vần với phụ âm N – ghép 2 chữ cái https://youtu.be/7yCx6voY8XA
Bé học ghép vần với phụ âm R – ghép 2 chữ cái https://youtu.be/UVDOqGlph3Y
Bé học ghép vần với phụ âm S – ghép 2 chữ cái https://youtu.be/BBWvDb1ndME
Bé học ghép vần với phụ âm T – ghép 2 chữ cái https://youtu.be/PhLecYv0_UM
Bé học ghép vần với phụ âm V – ghép 2 chữ cái https://youtu.be/O28K5UwpBRU
Bé học ghép vần với phụ âm X – ghép 2 chữ cái https://youtu.be/Q1ovFeWI0rQ

Hướng dẫn bé viết các nét cơ bản, chuẩn bị hành trang cho bé vào lớp 1.
Nét thẳng – nét ngang và ứng dụng tạo hình https://youtu.be/i-B9T672BF8
Nét xiên trái – nét xiên phải và ứng dụng tạo hình https://youtu.be/IV77UIXtAaY
Nét cong và ứng dụng tạo hình https://youtu.be/96V83J7icvw
Nét móc và các chữ sử dụng nét móc https://youtu.be/OIv-qL9UnUM
Nét khuyết và các chữ sử dụng nét khuyết https://youtu.be/Dgy9-QkyMmI
Nét xoắn đầu – nét thắt giữa https://youtu.be/-XRAuusaOlE

Viết một bình luận