Bé tập viết lớp 1 – Bài 2: Chữ c, chữ ca, chữ ca baHướng dẫn bé viết các chữ đơn, cách ghép các chữ lại với nhau và thay thanh điệu để tạo thành tiếng mới Bé tập viết lớp 1 – Bài 1: Chữ a, chữ b, chữ ba …

Viết một bình luận