Bảng Cửu Chương 9 | Bảng Nhân 9 Mới NhấtBảng cửu chương 9, bảng nhân 9 thật đơn giản, dễ học, dễ nhớ. Bảng cửu chương 9 dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở.
9 x 1 = 9
9 x 2 = 18
9 x 3 = 27
9 x 4 = 36
9 x 5 = 45
9 x 6 = 54
9 x 7 = 63
9 x 8 = 72
9 x 9 = 81
9 x 10 = 90
#bangcuuchuong9 #bangnhan9 #toantieuhoc
Bảng cửu chương 2-9: https://www.youtube.com/playlist?list=PLoD6D8VCscDKmjUZvvgRgpZuCw6_Hpwwl
Bảng chữ cái tiếng Anh: https://youtu.be/qT9QRipkhbI
Bảng chữ cái tiếng Việt: https://youtu.be/-Y3N55i-1KE

Viết một bình luận