Bảng cộng trong phạm vi 6 – Toán lớp 1 SGK mới [OLM.VN]Tương tác trực tiếp tại https://olm.vn/chu-de/phep-cong-trong-pham-vi-6-335711/
Bài giảng giúp học sinh:
+ Tìm được kết quả các phép cộng trong phạm vi 6
+ Lập được bảng cộng trong phạm vi 6

Viết một bình luận