BẢNG CÁC SỐ TỪ 1 ĐẾN 100 – TOÁN LỚP 1Sau khi nghe xong bài học, các bé hãy nhấn vào đường link sau để test nhanh kiến thức nhé!
https://docs.google.com/forms/d/13k79nW5tXKc7jUThPsnJnVlWPIIIMf2vRpvDX-zkfjI/edit?chromeless=1
CHÚC CÁC BÉ CÓ BUỔI HỌC THẬT THÚ VỊ!

Viết một bình luận